Spring naar content

Tevredenheid zorg en ondersteuning groeit, samenwerking partijen moet beter

13 februari 2019, 11:00

Een groot deel van de volwassen inwoners, kinderen, jongeren en hun ouders, die gebruik maken van zorg en ondersteuning via de gemeente, is hier tevreden over. Toch zijn er ook zorgpunten.

Wethouder Daan Russchen over de uitkomsten van het onderzoek dat de gemeente ieder jaar laat uitvoeren naar de ervaringen van cliënten met de zorg die zij hebben ontvangen: “Over de uitkomsten van het onderzoek onder volwassenen ben ik best tevreden. Vooral omdat de tevredenheid over de hele linie elk jaar toeneemt. Dat geeft aan dat we op de goede weg zijn. Wat me zorgen baart, is dat maar een klein deel van de (ouders van) kinderen en jongeren de vragen hierover heeft beantwoord. En dat de resultaten op een aantal punten minder goed zijn dan het jaar ervoor. De ouders en jongeren die de vragen wel hebben beantwoord, zijn overwegend best tevreden. Dat ze nog niet goed weten waar ze terecht kunnen voor zorg en ondersteuning, daar kunnen we relatief eenvoudig iets aan doen. Dat maar ongeveer de helft van de (ouders van) kinderen t/m 12 jaar en zo’n tweederde van de jongeren tot 23 jaar vindt dat organisaties op het gebied van jeugdhulp goed samenwerken en door de zorg meer vertrouwen heeft in de toekomst, niet. Dit is voor ons één van de redenen dat de manier waarop de zorg en ondersteuning naar onze inwoners hebben georganiseerd, dit jaar op de agenda staat. En te kijken hoe we dat verder kunnen verbeteren. Vooral op het gebied van samenwerking met en tussen onze belangrijkste partners.”

Belangrijkste uitkomsten

Het aandeel volwassenen dat weet waar hij moet zijn voor ondersteuning, vindt dat hij snel is geholpen, de kwaliteit van de ondersteuning goed vindt, zich daardoor beter kan redden en een betere kwaliteit van leven heeft, ligt boven de 80%. Voor de jeugdigen geldt, dat ongeveer de helft weet waar hij voor hulp terecht kan en vindt, dat hij snel is geholpen. 68% Geeft aan dat hij vaak/altijd de hulp krijgt die hij nodig heeft. Meer dan 80% voelt zich serieus genomen en met respect behandeld door hulpverleners. Ook geeft ruim 87% aan dat beslissingen over hulp vaak of altijd samen met hem worden genomen. Ook geeft rond de 80% van hen aan zich beter te voelen en dat het beter gaat met zijn gedrag. 76% Geeft aan dat het hierdoor ook thuis beter gaat en 70% voelt zich veiliger. Hier zitten nog wel wat zorgpunten: minder dan de helft geeft aan dat zijn relatie met anderen beter is geworden. En iets meer dan de helft heeft dankzij de zorg meer vertrouwen in de toekomst.

Wmo en Jeugdwet

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning aan volwassenen, kinderen en jongeren. Ieder jaar laat de gemeente de ervaringen onderzoeken van cliënten met de zorg die zij hebben ontvangen, het contact met de gemeente, de manier zij geholpen zijn en over de kwaliteit en

effecten van de zorg. De uitkomsten van dit onderzoek worden gepubliceerd worden op www.waarstaatjegemeente.nl, en doorgegeven aan het Ministerie van VWS.