Spring naar content

Tevredenheidsonderzoek dienstverlening

Dit nieuwsbericht is verlopen.
20 april 2023, 14:00

Update 20 april 2023:

Het tevredenheidsonderzoek dienstverlening is gesloten. Op dit moment verwerken en analyseren wij alle reacties uit de digitale tool en de vele papieren reacties tot een geheel. Dit kost tijd.

Begin juni 2023 delen wij een overzicht van de resultaten van dit onderzoek.

———————————————————————————————————————————————-

In januari 2022 heeft de gemeenteraad de visie op dienstverlening van de gemeente Buren vastgesteld en in januari 2023 is het uitvoeringsplan daarvoor vastgesteld. De visie is vertaald in concrete stappen om onze dienstverlening aan de inwoners en ondernemers van de gemeente Buren te optimaliseren en verbeteren. Eén van de concrete stappen is een tevredenheidsonderzoek over onze dienstverlening. Wij nodigen alle inwoners en ondernemers van de gemeente uit om deel te nemen aan dit onderzoek.

Wat valt onder dienstverlening door de gemeente?

De dienstverlening van de gemeente omvat niet alleen het aanvragen of ophalen van een paspoort of rijbewijs, maar ook het aanvragen van vergunningen (evenementen, alcohol, dakkapel), het innen van belastingen (hondenbelasting, WOZ) en het toekennen van subsidies aan inwoners, organisaties en initiatieven. Ook het inrichten en faciliteren van een stembureau of het meedenken over ontwikkelingen en nieuw beleid valt onder onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Sommige onderdelen in onze dienstverlening voeren andere partijen (zoals de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) of de Afvalverwijdering Rivierenland (AVRI)) voor ons uit.

Uw mening telt!

Wij vragen u om uw mening te geven over onze dienstverlening. Door uw deelname stelt u ons in staat onze dienstverlening verder te verbeteren. Dat is in uw persoonlijke belang en in het belang van alle inwoners en ondernemers in de gemeente Buren. Wij vragen tien minuten van uw tijd voor het beantwoorden van de vragen. Op welke gebieden vindt u dat we het goed doen en waarvan vindt u dat we kunnen verbeteren?

Begin week 13 ontvangt ieder huishouden de brief via MijnOverheid (als u dit hebt geactiveerd) of anders via de gewone post. Wilt u al eerder uw mening kenbaar maken? Of bent u het enquêteformulier kwijt? Dat kan altijd via de digitale tool gemeentepeiler.nl. Hiervoor maakt u een account aan op web.gemeentepeiler.nl als u dat nog niet eerder heeft gedaan. Via gemeentepeiler.nl worden vaker peilingen onder inwoners uitgezet. Heeft u eenmaal een account aangemaakt, dan kunt u in de toekomst vaker uw mening geven over uiteenlopende zaken.

Liever op papier? Dan kunt u een papieren enquêteformulier ophalen in de hal van het gemeentehuis, of u print de laatste 2 pagina’s van het tevredenheidsonderzoek. Na invullen stuurt u het formulier aan ons op of geeft u het af in het gemeentehuis.  In het gemeentehuis staat een grote brievenbus hiervoor klaar. U kunt uw formulier ook mailen naar gemeente@buren.nl.

Anoniem en vertrouwelijk

Deelname aan dit onderzoek is anoniem. De ingevulde enquêtes worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt en na afloop vernietigd. Wij vragen u om uw postcode op te geven, zodat wij aanpassingen in onze dienstverlening per kern in kaart kunnen brengen en zo mogelijk lokaal kunnen aanpassen.

Hoe gaat het proces verder?

U kunt tot 12 april 2023 of digitaal of per post uw mening met ons delen. Daarna verwerken en analyseren wij de resultaten. Begin juni 2023 delen wij een overzicht van de resultaten en geven wij zo mogelijk al een doorkijkje naar hoe we bepaalde verbeterpunten in onze dienstverlening gaan aanpakken.

Onder alle deelnemers verloten wij per kern 2 cadeaupakketten met lokale producten (1 voor digitale deelname en 1 voor papieren deelname). Wilt u hiervoor in aanmerking komen, laat dan de benodigde gegevens achter.

Neem bij vragen of opmerkingen contact op met onze beleidsmedewerker dienstverlening. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 14 0344 of via e-mail gemeente@buren.nl

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.