Spring naar content

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

15 juni 2021, 15:30

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheekrente, en de kosten van elektriciteit, gas en water. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

De maximale hoogte is € 300 per maand en dat gedurende negen maanden, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. Voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021 komt dat dus neer op maximaal € 2.700.
Hoeveel geld inwoners kunnen krijgen, hangt af van hun persoonlijke situatie. De inkomensgrens is 120% van de bijstandsnorm. Dat betekent dat alles wat mensen boven die grens verdienen, in mindering wordt gebracht op de hierboven genoemde €300.

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U had op 1 januari 2021 ten minste 25% minder inkomen dan in januari 2020. Let op: Een (aanvullende) Tozo-uitkering telt niet mee voor het inkomen over januari 2021.
 • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
 • U had op 1 januari 2021 minder dan € 15.000 aan beschikbare geldmiddelen. Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening de waarde van beleggingen of bitcoins van uzelf en uw partner.
  Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
 • De kosten van uw huur (min huur- of woonkostentoeslag) of hypotheekrente en de rekeningen voor gas, water- en elektriciteit bedragen samen 40% of meer van uw inkomen op 1 januari 2021.
 • De draagkracht in uw inkomen is per maand minder dan € 300. Met draagkracht bedoelen we het inkomen boven:
  • € 1.290,53 voor een alleenstaande;
  • € 1.843,61 voor een echtpaar of samenwonenden;
  • € 1.944,89 voor een echtpaar of samenwonenden waarvan minimaal 1 partner pensioengerechtigd is.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Dat hangt af van uw situatie. De maximale hoogte van de TONK-uitkering is € 300 per maand. Voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021 komt dat neer op maximaal € 2.700.

Meer informatie en aanvragen

Inwoners kunnen tot 1 oktober 2021 een aanvraag indienen. Voor meer informatie, alle voorwaarden en het aanvraagformulier voor deze regeling kijkt u op buren.nl/tonk.