Spring naar content

Uitbreiding drinkwaterleidingnet regio Tiel

9 september 2021, 13:16

In opdracht van drinkwaterbedrijf Vitens start BAM Energie & Water op 13 september met verschillende werkzaamheden om de drinkwatervoorziening in de regio Tiel te verbeteren. Er komen onder meer nieuwe leidingen onder het Amsterdam-Rijnkanaal en rivier de Linge. Bedrijventerrein Medel en de gemeenten Buren en Tiel krijgen aanvoerleidingen met meer capaciteit om de groeiende vraag naar drinkwater aan te kunnen. “Zo zorgen we ervoor dat ook in de toekomst bij inwoners en bedrijven in de regio altijd voldoende drinkwater uit de kraan blijft komen”, zegt Annelies Tigchelaar, omgevingsmanager van Vitens.

BAM Energie & Water vervangt oude leidingen, legt nieuwe leidingen aan en vervangt de leiding onder de brug in de N835, die nu onder het Amsterdam-Rijnkanaal wordt geboord. “Al deze werkzaamheden zorgen ervoor dat het drinkwatersysteem in de regio voldoet aan de huidige eisen. Ook voor momenten dat er een extra grote vraag is, zoals op warme dagen”, vertelt Annelies Tigchelaar over de werkzaamheden. “Dankzij de optimalisatie van het systeem kunnen we straks het drinkwater in de regio efficienter verdelen.”

Rekening houden met hinder

De nieuwe leidingen worden naast openbare wegen, in bermen, stoepen en weilanden aangelegd. De werkzaamheden bestaan uit graven, het leggen van leidingdelen en terugbrengen van de bestaande infrastructuur. Ook wordt een grote gestuurde boring uitgevoerd om een nieuwe transportleiding onder het Amsterdam-Rijnkanaal en de Linge aan te leggen, ter hoogte van de N835. Deze leiding vervangt de kwetsbare leiding, die nu aan de bestaande brug is bevestigd. De uitvoerende partijen zetten zich in om hinder voor omwonenden en weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Alle aanwonenden en aanliggende bedrijven krijgen vooraf meer informatie over de werkzaamheden bij hen in de buurt.

Nieuwe voorraden

Met het realiseren van nieuwe voorraden en het uitbreiden van bestaande reservoirs speelt Vitens in op de toenemende vraag naar drinkwater. “Maar tegelijkertijd is het ook goed om te kijken naar de toekomst en na te denken hoe wij als consumenten drinkwater zo duurzaam mogelijk kunnen gebruiken. Want je kunt van alles doen om duurzamer met drinkwater om te gaan. Ook in de zomer”, zegt de omgevingsmanager.

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Als alles volgens planning verloopt is het project begin 2022 klaar.