Spring naar content

Vacature Communicatieadviseur voor de gemeenteraad (18 uur p/w)

Dit nieuwsbericht is verlopen.
26 oktober 2020, 16:18

Werken bij de gemeente Buren

De gemeente Buren is de fruittuin van Nederland. We staan steevast in de top 3 van fruit producerende gemeenten. Daar staan we om bekend en daar zijn we trots op! Uiteraard staan we ook bekend om het historische stadje Buren, dat al eeuwenlang banden met het Oranjehuis heeft.

De gemeente bestaat uit 16 kernen en telt 26.500 inwoners. Het gemeentehuis staat in Maurik. Er werken zo’n 145 medewerkers in een prettige, open sfeer met korte lijnen.

De griffie

De gemeenteraad heeft een eigen ondersteunende afdeling: de griffie. Kerntaken van de griffie zijn advies en bijstand, procesmanagement, het ontwikkelen, innoveren en bewaken van procedures en de logistieke ondersteuning van de raad. De griffie staat onder leiding van de griffier en valt rechtstreeks onder de gemeenteraad. De  afdeling staat los van de gemeentelijke organisatie, maar werkt daar wel mee samen. Op het gebied van communicatie vindt samenwerking plaats met de communicatieadviseurs van de ambtelijke organisatie. Vanwege interne doorstroming is de gemeenteraad op zoek naar een enthousiaste communicatieadviseur voor de gemeenteraad voor 18 uur per week.

Communicatie is voor de gemeenteraad van belang om de zichtbaarheid van het raadswerk te vergroten en om te ondersteunen bij de contacten met inwoners. Raadscommunicatie is  onmisbaar om inwoners goed te informeren over de lokale politiek en de gemeenteraad en hen daarbij te betrekken.

Wat ga je doen?

 • Je werkt de visie en ambities van de gemeenteraad uit in een communicatieplan en participeert in de raadswerkgroep communicatie.
 • Je ontwikkelt communicatiestrategieën voor diverse inhoudelijke projecten en realiseert de praktische uitvoering daarvan.
 • Je adviseert de gemeenteraad, fracties en individuele raadsleden en treedt op als klankbord.
 • Je initieert en stimuleert activiteiten die bijdragen aan de relatie tussen de gemeenteraad en de inwoners van de kernen.
 • Je verzorgt de externe informatievoorziening van de raad op de sociale media, website en gemeentelijke publicaties.
 • Je adviseert over en draagt bij aan een actief klantgerichte werkwijze van de griffie.

Wat breng je mee?

 • Je beschikt tenminste over een relevante hbo-opleiding, bij voorkeur op het gebied van (overheids-)communicatie.
 • Je hebt kennis van de politieke inhoud, gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en bent bekend met politieke en/of bestuurlijke processen.
 • Je bent proactief, initiatiefrijk, resultaat- en klantgericht en werkt graag samen.
 • Bij voorkeur heb je binding met de gemeente Buren.
 • Je beschikt over sterke contactuele vaardigheden, overtuigingskracht en verbindend vermogen.
 • Je formuleert gemakkelijk, hebt een vlotte pen en plezier in het vertalen van complexe materie naar begrijpelijke teksten voor uiteenlopende doelgroepen en doeleinden.
 • Je kunt goed plannen en organiseren.
 • Je hebt actuele kennis op het gebied van (overheids-)communicatie, sociale media en online communicatie.
 • Je bent een teamspeler en bent bereid om als dat nodig is flexibele werktijden te hanteren.

 Wat kun je van ons verwachten?

Samenwerking, uitdaging en ontwikkeling! De griffie is een hardwerkend en enthousiast team dat op dit moment bestaat uit de griffier, een raadsadviseur, een griffiemedewerker en een raadsadviseur/secretaris van de rekenkamer. De griffie streeft naar goede samenwerking met de gemeentelijke organisatie en vormt de schakel tussen de gemeenteraad en het college, de organisatie en de inwoners, instellingen en bedrijven van de gemeente Buren. De gemeenteraad bestaat uit 21 raadsleden verdeeld over acht fracties. De raad heeft een werkgeverscommissie die namens de raad de werkgeversrol vervult.

Je komt te werken in een informele en collegiale werksfeer, waarin het samen werken aan optimale dienstverlening aan de raad centraal staat. Je krijgt ruime ontplooiingsmogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een individueel keuzebudget van minimaal 19,1% van het jaarsalaris inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Dit kun je inzetten voor verschillende doelen waaronder verlof. Daarnaast bieden we je variabele werktijden en uitgebreide cursus- en trainingsmogelijkheden.

Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor één jaar, met de intentie om deze bij goed functioneren om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor deze functie geldt salarisschaal 10 (max. € 4.494,–bruto per maand bij een 36-urige werkweek).

De gemeente Buren hecht veel waarde aan integriteit. Voor de kandidaat die in dienst treedt, vragen we een Verklaring Omtrent Gedrag. Je medewerking wordt hiervoor te zijner tijd gevraagd.

Meer informatie?

Neem gerust contact op met Peter-Paul Moors, griffier, via 0651419564.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op dinsdag 17 november 2020 (eerste gespreksronde) en donderdag 19 november 2020 (tweede gespreksronde).

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus werken de medewerkers van de gemeente Buren momenteel thuis. De sollicitatiegesprekken zullen bij voorkeur via Microsoft Teams gevoerd worden. Als wij nader met je kennis willen maken, stemmen wij hierover nader met elkaar af.

Enthousiast geworden?

Mail je motivatiebrief en cv onder vermelding van “sollicitatie communicatieadviseur voor de raad” uiterlijk 6 november 2020 naar gemeente@buren.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.