Spring naar content

Vacature: Energieke consulent wmo (32 uur pw)

Dit nieuwsbericht is verlopen.
15 juni 2021, 11:41

Werken bij de gemeente Buren

De gemeente Buren is de fruittuin van Nederland. We staan steevast in de top 3 van fruit producerende gemeenten. Daar staan we om bekend en hier zijn we trots op! Uiteraard staan we ook bekend om het historische Oranje stadje Buren. De gemeentelijke organisatie bestaat uit een structuur met vier domeinen (Sociaal domein, domein Ruimte, domein Dienstverlening, domein Bedrijfsvoering) en een staf.
Het sociaal domein zorgt voor dienstverlening op sociaal gebied aan onze inwoners. Er werken ongeveer 45 mensen in dit domein. Het Sociaal Team verzorgt in het Sociaal Domein de uitvoering van de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Wet Schulphulpverlening.

Een belangrijke functie binnen het Sociaal Team is de functie van consulent wmo.

We zoeken voor het Sociaal Team een energieke wmo collega met een relevante opleiding op hbo-niveau of hoger. Als enthousiaste consulent wmo onderzoek jij vragen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Je bent bij vragen op vrijwel alle leefgebieden: huishouden voeren, ontmoeten, meedoen, zorgen, opgroeien, leren, werken, rondkomen en wonen aan zet. Je legt als consulent wmo o.a. huisbezoeken af ter beoordeling van de aanvraag. Je doet daarbij een beroep op de eigen kracht en het probleemoplossend vermogen van betrokkene en zijn/haar sociale omgeving).
Je werkt hierbij samen met maatschappelijke partners in het SKT (sociaal kernteam). Hierbij neem je initiatief en regie. Je maakt ondersteuningsplannen en verzorgt besluiten in beschikkingen. Je hanteert hierbij stevig de financiële kaders en houdt rekening met beschikbare budgetten. Jouw team heeft de opdracht om te zorgen voor adequate ondersteuning met zo min mogelijk beroep op dure, specialistische zorg binnen de beschikbare budgetten. Je hebt inzicht in wat er nodig is, denkt in oplossingen en schroomt niet om pragmatisch oplossingen aan te dragen. “Doen wat helpt”. Je zorgt daarbij niet alleen voor match op inhoud, maar ook op het persoonlijk vlak, waarbij het uitgangspunt is dat goed, goed genoeg is.

Jouw belangrijkste taken:

 • Je brengt de vraag samen met betrokkenen zorgvuldig in beeld.
 • Je onderzoekt samen met betrokkenen de mogelijke ondersteuning door het eigen sociale netwerk en schakelt indien noodzakelijk specialistische hulp in.
 • Je zorgt voor een goede afstemming als er meerdere professionals bij betrokken zijn (één gezin; één plan; één regisseur) en neemt de regie rol waar nodig.
 • Je neemt actief deel aan casusbespreking, netwerkoverleggen en intervisie.
 • Je zorgt voor een juiste verwijzing naar de verschillende taakvelden toe.
 • Je taxeert veiligheidsrisico’s en intervenieert waar nodig.
 • Je voert regie op meervoudige complexe casuïstiek.
 • Je bent actief in het SKT (sociaal kernteam) waarin je samenwerkt met maatschappelijke partners.
 • Je hebt oog voor de maatschappelijke kosten en werkt mee aan het beperken van de kosten.

Wat bieden wij?

Een baan in een leuk team in een ontwikkelende organisatie met korte lijnen. Daarbij bieden we je:

 • Een 32-urige werkweek met flexibele werktijden.
 • Een individueel keuzebudget van minimaal 19% van het jaarsalaris (dit is inclusief de vakantietoeslag). Je kunt zelf beslissen wat je wilt doen met dit budget. Je kunt zelf kiezen hoe je dit budget uitgeeft. Maandelijks extra inkomen? Het in één keer uit laten betalen? Extra verlofuren kopen? Jij bepaalt het.
 • (persoonlijke) Ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden.
 • Een salaris van maximaal € 4.048,– bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (schaal 9), afhankelijk van opleiding en ervaring.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar.

Solliciteren?

Stuur jouw motivatiebrief en cv vóór 29 juni 2021 naar gemeente@buren.nl met als onderwerp consulent wmo.

De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op 5 juli a.s.
Een eventuele tweede ronde gesprekken is gepland op 6 juli a.s.

Meer weten?

Neem gerust contact op met Sara Goldstein of Wendy Hospes, medewerkers toegang in het Sociaal Team, via telefoonnummer 14 0344.

Wij hechten veel waarde aan integriteit. Van de kandidaat die in dienst treedt vragen we een Verklaring Omtrent Gedrag.

Acquisitie door recruiters naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.