Spring naar content

Vacature: Onderzoeksstagiair biogas

24 augustus 2022, 15:35

Onderzoeksstagiair biogas
Domein Ruimte, team duurzaamheid

De Gelderse gemeente Buren ligt in de Betuwe. Het is in oppervlak een zeer uitgestrekte gemeente met verspreid een aantal grote en kleinere kernen. Deze liggen in het landelijk gebied omringd door fruitteelt en ander landbouwkundig gebruik.

Eind 2021 zijn het Warmteplan en de warmtevisie vastgesteld. Daarin wordt verkend hoe gebouwen in Buren uiterlijk in het jaar 2050 aardgasvrij kunnen worden. Om gebouwen op een duurzame manier te verwarmen zijn er verschillende mogelijkheden. Woningen en gebouwen kunnen via een warmtenet verwarmd worden met als basis een duurzame warmte bron. In de tweede plaats is elektrische verwarming een mogelijkheid. Een derde duurzaam (‘CO2-neutraal’) alternatief voor aardgas is verwarming van gebouwen met (lokale) biomassa of biogas.

Deze laatste mogelijkheid willen we voor de gemeente Buren verder onderzoeken. Daarnaast is nuttig gebruik van biomassa en landelijke reststromen ook onderdeel van het streven naar een circulaire economie. Enkele reststromen worden nog niet optimaal gebruikt en kunnen mogelijk worden ingezet voor biogas. De gemeente zoekt iemand die hier een verkenning naar gaat uitvoeren.

De onderzoeksvraag

Daarmee luidt de centrale onderzoeksvraag als volgt: 

“In welke mate kan biogas op basis van de daarvoor meest geschikte reststromen biomassa in de gemeente Buren een bijdrage leveren aan een duurzame verwarming gebouwen en aan een circulaire economie?”

Deze vraag bestaat uit een aantal deelvragen:

 1. Hoeveel biomassa is globaal beschikbaar in de gemeente Buren als reststroom en hoeveel biogas zou dit op kunnen leveren?
 2. Welke biomassa is het meest bruikbaar, tegen de laagste kosten en is eenvoudig in te zamelen?
 3. Wat zijn belangrijke factoren die de meest optimale locatie van een vergistingsinstallatie bepalen (rekening houdend met o.a. transportafstanden van te vergisten materiaal, nabijheid van de afzet van warmte, afzetmogelijkheden van restmateriaal na vergisting)?
 4. Welke partijen zijn belangrijk om de kansrijkheid van een rendabele exploitatie verder te onderzoeken en aan welke financiering kan daarbij gedacht worden?
 5. Hoe kan gebruik van biomassa voor de productie van biogas worden afgewogen tegen ander en mogelijk hoogwaardiger vormen van gebruik van biomassa?

 Wat bieden wij?

 • Een stage van 24 – 36 uur per week met flexibele werktijden en thuiswerken in overleg.
 • De standplaats is het gemeentehuis in Maurik en je kunt deels thuis en deels op kantoor werken.
 • Je kunt het onderzoek starten in 2022, de looptijd is in overleg, net als de vorm van het onderzoek (een scriptie of onderzoeksstage).
 • Je wordt onderdeel van de groep duurzaamheid in het domein ruimte.
 • De stagevergoeding is €250 per maand (op basis van 36 uur per week).

De begeleiding wordt verzorgd door Ko van den Beemt (eerste begeleider, coördinator duurzaamheid en warmtetransitie) en Chanel Witting (beleidsmedewerker duurzaamheid en circulaire economie).

Wat verwachten wij van jou?

 • Je bent een hbo- of wo-student.
 • Je hebt interesse in duurzaamheid.

Geïnteresseerd en wil je reageren?

Bij interesse en voor vragen kun je contact opnemen met Ko van den Beemt via duurzaamheid@buren.nl of via 14 0344.