Verkeersmaatregelen sanering varkensboerderij Erichem

2 augustus 2017
Dit nieuwsbericht is verlopen.

Dinsdag 2 augustus 2017 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het opruimen van het puin en de kadavers van de brand van de varkensboerderij aan de Burensewal in Erichem. Hiermee informeren wij u over de (verkeers-)maatregelen die wij hiervoor gaan nemen en wat dit betekent.

Wat kunt u verwachten?

Het puin en de kadavers zijn besmet met asbest dat is vrijgekomen tijdens de brand. Dat betekent dat het puin en de kadavers door een speciaal bedrijf worden gesaneerd. Het afvoeren van de kadavers gebeurt met de grootste spoed. Dit heeft prioriteit. Verwacht wordt dat alle kadavers na vier weken afgevoerd zijn naar het verwerkingsbedrijf.

Hoe worden het puin en de kadavers afgevoerd?

Indien technisch mogelijk worden er zoveel mogelijk geurbeperkende maatregelen getroffen. De saneerder zal de kadavers als chemisch afval verwijderen. Dat betekent dat deze worden afgevoerd in zakken die in vloeistofdichte containers worden geplaatst. Indien nodig worden ook de wielen van de vrachtwagens op het terrein van de varkensboerderij schoongemaakt. Hiermee voorkomen we, dat de route die de vrachtwagens afleggen wordt besmet met asbestdeeltjes.

Welke route volgen de vrachtwagens?

Op bijgaande kaart ziet u, welke route de vrachtwagens afleggen. Vanaf de A15 (afslag 32, Tiel West) rijden zij via de Provincialeweg, waar zij linksaf slaan naar de Lutterveldsestraat. Vervolgens rijden zij via de Twee Sluizen en de Erichemsewal naar de varkensboerderij aan de Burensewal. Hier worden de vrachtwagens geladen en schoongemaakt. Zij verlaten het terrein door links de Erichemsewal op te rijden en aan het einde hiervan rechtsaf via de Tielseweg en de Provincialeweg weer de A15 op te gaan.

De vrachtwagens rijden de route dus in één richting. Op deze manier proberen we de verkeersoverlast zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor wordt de Lutterveldsestraat vanaf de Molensteeg éénrichtingsverkeer. Op het gedeelte van de Erichemsewal tussen de Twee Sluizen en de Mierlingsestraat geldt een stopverbod. Dit om te voorkomen dat mensen hier stoppen, bijvoorbeeld om foto’s te maken. Het gedeelte Burensewal-Mierlingsestraat blijft tijdens het opruimen afgesloten. De politie zal er op toezien dat dit wordt nageleefd.


Kaart verkeersmaatregelen

Wat betekent dit voor u?

Tijdens het opruimen kunt u last hebben van stank en van het vrachtverkeer. Dat vinden wij uiteraard heel vervelend. Met deze maatregelen proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over het opruimen, deze maatregelen of over de vergunningverlening? Neem dan contact op met het provincieloket via 026 – 359 99 99 of provincieloket@gelderland.nl.