Spring naar content

Verloop jaarwisseling

12 januari 2021, 10:31

De jaarwisseling in de gemeente is rustig verlopen. Het is fijn dat inwoners zich zo goed aan de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod hebben gehouden. Bedankt daarvoor!

Helaas is tijdens de jaarwisseling een aantal verkeersborden en afvalbakken beschadigd. Van de vijftien kernen vallen de kernen Rijswijk, Zoelmond, Erichem, Eck en Wiel, Asch en Lingemeer op, want daar is weinig tot geen schade.

De vuurtonnen die zijn gebruikt in Lienden, Zoelen, Rijswijk, Erichem en Ingen zijn begin deze week opgehaald vanwege het brandgevaar. De traditionele vreugdevuurplaats aan de Rijnbandijk in Maurik is dit jaar niet gebruikt. Er zijn geen materialen gestort op deze locatie.

De hoogte van de schade van het straatmeubilair bedraagt naar schatting 8.000 euro. Dat bedrag is net zo hoog als vorig jaar.