Voorbereiding bestemmingsplan Kersentuin

11 juni 2018
Dit nieuwsbericht is verlopen.

Voor de locatie van het voormalige zorgcomplex de ‘Kersentuin’ aan de Valentijnstraat in Maurik heeft de gemeente Buren een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. Het voormalige zorgcomplex is al jaren niet meer als zodanig in gebruik en daarom wordt al enkele jaren gesproken over herontwikkelingsplannen op deze locatie.

Wat gaat het bestemmingsplan mogelijk maken?

Stichting Woningbeheer Betuwe heeft voor deze locatie een stedenbouwkundig plan op laten stellen om de bestaande bebouwing te slopen en nieuwbouw te realiseren van 25 huurwoningen. In dit stedenbouwkundig plan is ingezet op de ontwikkeling van een klein woonbuurtje dat aansluiting zoekt bij de bebouwing in de directe omgeving van het plangebied. De huidige groene zone rondom het pand blijft in het stedenbouwkundig plan bestaan. Centraal in het plangebied ligt een groen ingerichte openbare ruimte die geldt als centrale ontmoetingsplek voor de buurt. Een nieuwe weg aan de oostzijde van het plangebied wordt begeleid met groen en zal een gedeelte van de benodigde nieuwe parkeerplaatsen bereikbaar maken.

Hoe kunt u stukken inzien?

Op dit moment liggen nog geen stukken ter inzage. Op onze website maken we bekend wanneer dit wel het geval is. Daarbij vermelden we welke stukken waar ter inzage liggen. Ook vermelden we hoe u uw reactie kunt indienen. Voor vragen kunt u terecht bij Marc van Ooijen van de afdeling Ruimte. Hij is te bereiken via het telefoonnummer van de gemeente: 14 0344 (alleen die zes cijfers).