Spring naar content

Voorgenomen verkoop van gronden door de gemeente Buren aan woningcoöperatie Thius

13 april 2022, 07:24

We zijn van plan om een deel van de grond bij het Voorburg in Ommeren te verkopen aan Stichting Thius. Het gaat om ongeveer 11.000 m². Hier komen maximaal 27 sociale huurwoningen. De verkoop van deze grond wordt onderdeel van een eerder contract. De volgende afspraken worden meegenomen in het contract:

 • De nota kostenverhaal van de gemeente Buren wordt gebruikt;
 • De doorbelasting van de gemeentelijke plankosten;
 • De woningen moeten binnen vijf jaar nadat het bestemmingsplan vast staat zijn gebouwd en in gebruik zijn genomen;
 • In het nog vast te stellen bestemmingsplan staat dat het gebied gebruikt moet worden voor de bouw van alleen sociale huurwoningen;
 • Na oplevering en één jaar onderhoud gaat het openbaar gebied van het nieuwe woongebied over naar de gemeente voor € 1,00.

Voor deze beslissing keken we naar de voorwaarden uit de rechtspraak. Op die manier stelden we vast dat er geen andere partijen zijn dan Stichting Thius om de gronden te kopen. Het gaat om de volgende voorwaarden:

 • De gemeente Buren dient een publiek belang. Ze moeten bijdragen aan het bouwen van sociale huurwoningen. Het is nodig om te zorgen voor woningen voor huishoudens met een norminkomen onder de inkomensgrens. Dit staat in artikel 14 Wet op de huurtoeslag;
 • De gemeente Buren wil op deze locatie een woonprogramma met 100% sociale huurwoningen laten realiseren. Dit staat in het bestemmingsplan;
 • De gemeente Buren vindt het belangrijk dat de partij die deze sociale huurwoningen gaat bouwen een partij is die sociaal verhuurbeleid voert. Zo zorgen ze ervoor dat ook andere problemen waarmee deze huishoudens te maken kunnen krijgen, zijn opgenomen in de wijze waarop de woningen worden verhuurd;
 • Deze woningen moeten onderdeel zijn en blijven van het totale programma sociale huurwoningen in de gemeente Buren;
 • Dat deze sociale huurwoningen verhuurd moet worden aan de doelgroepen zoals die ook genoemd worden in de Woningwet;
 • De gemeente Buren voor sociale huurwoningen ook afspraken over urgentie en de huisvesting van statushouders maakt;
 • In de koopovereenkomst staat een gebruiksperiode voor sociale huurwoningen. Deze moet gelijk zijn aan de periode zoals ook woningcorporaties die gebruiken. Dit is 50 jaar. In deze periode mogen geen huurprijzen gebruikt worden boven de huurprijsgrens in artikel 13 Wet op de Huurtoeslag;
 • De gemeente maakt afspraken met KleurrijKWonen en Thius, zoals staat in artikel 19 van de Woningwet;
 • KleurrijkWonen heeft geen interesse om woningen te bouwen op deze locatie.

We sluiten 20 dagen na de datum van dit bericht een voorovereenkomst met Thius. Hierin staat de verkoop van de gronden voor het bouwen van de sociale woningen. Behalve als daarvoor door iemand een kort geding tegen dit voornemen is gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Arnhem.