Spring naar content

Voorlichting over inbraakveiligheid en ondermijning

4 oktober 2022, 16:35

In de week van 10 oktober– de Week van de Veiligheid – vraagt gemeente Buren aandacht voor Inbraakveiligheid en ondermijnende drugscriminaliteit.

Inbraakveiligheid

Op dinsdag 11 oktober vindt in samenwerking met de politie een folderactie plaats om inwoners te informeren over inbraakveiligheid. Zeker nu het straks weer vroeg donker is, een goed moment om het voorkomen van insluipers onder de aandacht te brengen. Wat kun je doen om het inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken? En hoe kan de buurtpreventiegroep helpen bij het weren van inbrekers?

In de kernen van Buren zijn verschillende WhatsAppbuurtpreventiegroepen actief waar inwoners zich bij kunnen aansluiten. Meer informatie over dergelijke signaleringsgroepen is te vinden op deze pagina.

Ondermijning

Op donderdagochtend 13 oktober staan medewerkers van politie, Meld Misdaad Anoniem en de gemeente Buren bij Boon’s markt in Buren. Via de campagne Vreemd!? laten ze inwoners zien hoe zij kunnen helpen bij het bestrijden van ondermijnende drugscriminaliteit.

Signalen van criminele activiteiten zijn belangrijk in de strijd tegen ondermijning. Inwoners krijgen informatie over het opmerken, herkennen én melden van signalen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld de geuren rond een drugslab ruiken en in gesprek gaan met gemeente, politie en Meld Misdaad Anoniem.