Spring naar content

Vragenlijst: stroom uit een eigen windmolen?

Dit nieuwsbericht is verlopen.
7 juni 2023, 14:46

De gemeenteraad stelde op 25 april 2023 het beleidskader kleine windmolens vast. Daarin staat dat kleine windmolens voor eigen gebruik met een tiphoogte van 25 meter mogelijk zijn onder bepaalde voorwaarden. Vanuit daar willen we Burense ondernemers een aantal vragen stellen.

Bent u ondernemer in onze gemeente? We zijn benieuwd naar uw plannen, behoeften en wensen rondom hogere windmolens met meer vermogen om te voorzien in uw eigen energiebehoefte. Het gaat om windmolens met een maximale tiphoogte van 90 meter op eigen terrein. Zij wekken energie voor uw eigen organisatie op. Het gaat hierbij niet om een productiedoel voor het energienet. De resultaten uit de vragenlijst koppelen we terug naar de gemeenteraad.

U kunt de korte vragenlijst invullen t/m 30 juni 2023 via www.buren.nl/duurzaamheid, direct via deze link of via de QR-code. Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst.