Spring naar content

Warmteplan en warmtevisie gemeente Buren

Dit nieuwsbericht is verlopen.
18 februari 2021, 16:12

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Buren heeft in december 2020 de aanpak warmteplan vastgesteld. Hierin staan de bouwstenen voor een warmteplan en warmtevisie. Eind 2021 moet de gemeenteraad die warmtevisie en dat warmteplan vaststellen.

Anders koken en stoken

In 2050 wordt er in Nederland namelijk geen gebruik meer gemaakt van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas. We moeten onze huizen dus op een andere manier verwarmen. Ook gaan we op een andere manier koken. De warmtetransitie in Buren zal niet alleen een technisch, maar ook een maatschappelijk vraagstuk zijn.

Plan van aanpak

Wilt u hier meer over weten? U vindt hier het uitgebreide plan van aanpak van het warmteplan in onze gemeente.