Spring naar content

Wateroverlast Lienden

12 oktober 2021, 16:46

Dinsdag 6 oktober regende het hard in Lienden, wat voor wateroverlast zorgde. Ook in andere plaatsen was overlast door de grote hoeveelheid regen. Verschillende bezorgde inwoners namen contact met ons op. Bij een aantal woningen liep het water naar binnen. Op sommige adressen hebben de inwoners dit helaas al eerder meegemaakt. We hebben aandacht voor deze situaties. Waar dit kon heeft de gemeente kleine ingrepen gedaan om het te verbeteren. Helaas bleek dinsdag dat dit niet voldoende was.

Water op straat accepteren

Door de klimaatverandering worden regenbuien steeds heviger. Om schade in woningen zoveel mogelijk te voorkomen zijn grote ingrepen en investeringen nodig. Daarbij zullen we water op straat en in de tuin moeten accepteren, hoe vervelend dat ook is.

Maatregelen treffen

We hebben onlangs onderzoek gedaan naar woningen die een verhoogd risico hebben om water in de woning te krijgen. We informeerden de bewoners met een brief. De resultaten van de studie staan op deze pagina.  Op basis van deze studie zijn we bezig met een plan voor maatregelen tegen overlast. Midden 2022 is dit plan klaar en kan het gemeentebestuur er een besluit over nemen.

Misschien zijn er al wel maatregelen die u op uw eigen perceel kunt treffen om regenwater op te vangen. Meer groen, minder verharding helpt altijd. En iedere regenton is er weer één. Doet u mee?