Spring naar content

We gaan Kerngericht Werken

20 oktober 2020, 13:32

Eind september werd de visie op Kerngericht Werken goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit is een visie waarin we verwoorden hoe we in de toekomst willen samenwerken met onze inwoners. Terwijl we oog houden voor de onderlinge verschillen van onze kernen.

Gemeente Buren wil dat inwoners gezien, gehoord en erkend worden. We willen op een manier samenwerken die het beste bij de verschillende kernen past. Van standaard werkwijze gaan we naar maatwerk voor elke kern. In het afgelopen jaar, draaiden we pilot projecten in Ingen, Zoelen en Ravenswaaij. De resultaten van deze projecten werden vastgelegd. Inwoners werd gevraagd hoe ze betrokken werden bij projecten in hun omgeving. En hoe zij dit eventueel voor de toekomst wilden. Daarnaast zijn we gaan werken met kernambtenaren.

Kernambtenaren

Een kernambtenaar vormt de schakel tussen de kernen en de gemeentelijke organisatie. Doordat ze veel buiten zijn, zijn ze vaak letterlijk het eerste gemeentelijke aanspreekpunt voor een inwoner. Momenteel zijn onze kernambtenaren Esther Wormgoor en Ranesh Balla actief in de kernen Zoelen, Ingen en Ravenswaaij. Dit willen we op korte termijn ook gaan uitbreiden naar andere kernen.

Infographic Kerngericht werken
Visie Kerngericht werken