Spring naar content

Werk in uitvoering

17 november 2020, 09:31

Storing in verlichting Eck en Wiel en Ravenswaaij

Er komen veel meldingen bij ons binnen over de openbare verlichting die niet brandt op verschillende plekken in Eck en Wiel, zoals de Veerweg, Rijnbandijk en Wielseweg. Ook komen er meldingen binnen over het niet branden van de openbare verlichting aan de Donkerstraat in Ravenswaaij.

De oorzaak hiervan is een netwerkstoring. Er is een melding gemaakt bij onze netbeheerder Liander. Deze week gaat zij aan de slag met het oplossen van de storing. Dit duurt iets langer dan gebruikelijk door drukte bij de meetdienst. Onze aannemer heeft nauw contact met Liander en zorgt ervoor dat de storing zo snel mogelijk verholpen is.

Excuses voor het ongemak en bedankt voor uw begrip.

Asfaltonderhoud

Vanaf woensdag 18 november vindt er op verschillende plaatsen asfaltonderhoud plaats in onze gemeente. De asfaltwerkzaamheden worden uitgevoerd door Gebr. Van Kessel.

Tijdens de werkzaamheden zijn de betreffende wegen afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Dat betekent helaas ook dat de woningen, bedrijven of percelen van omwonenden voor een korte periode moeilijker bereikbaar zijn. Aanwonenden en belanghebbenden zijn geïnformeerd via een bewonersbrief. We doen er natuurlijk alles aan om hinder zoveel mogelijk te voorkomen.

Onderstaand vindt u voor welke wegen werkzaamheden gepland staan en wanneer deze wegen een dag zijn afgesloten:

18 november

  • De Wal in Maurik

25 november

  • Ravenswaaijsestreeg in Ravenswaaij
  • Hoendersteeg in Ravenswaaij
  • Prinses Irenestraat in Rijswijk

Afsluiting Maatsteeg in Ravenswaaij

Bij de aansluiting van de nieuwbouw Zandekkers op de Maatsteeg leggen we een plateau aan. Vanaf de bebouwde kom tot aan het dorpshuis is het asfalt aan vernieuwing toe. Daarom nemen we deze weg direct mee bij het asfalteren.

Bij de grens van de bebouwde kom komt ook een drempel, zodat de grens beter is aan te duiden. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op 23 tot en met 25 november. De Maatsteeg is dan afgesloten voor al het doorgaand verkeer.

Werkzaamheden Parkstraat in Maurik

Van den Heuvel Aannemingsbedrijf gaat in de Parkstraat in Maurik werkzaamheden verrichten aan de gasleidingen. Dit gebeurt in opdracht van Liander. De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van huisnummers 10 en 12 en worden uitgevoerd van 18 tot en met 20 november.

Om deze werkzaamheden veilig en efficiënt uit te voeren neemt de aannemer verschillende maatregelen, zoals het afzetten van het werkgebied door middel van hekwerken en door het afsluiten van de complete weg. Dat betekent dat de Parkstraat tijdens de werkzaamheden is afgesloten voor het doorgaand verkeer. Woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor aanwonenden. De werkzaamheden aan de gasleiding hebben geen invloed op de gaslevering.