Spring naar content

Werkbezoek minister Bruins Slot voor Wet open overheid

Dit nieuwsbericht is verlopen.
9 mei 2023, 16:14

De gemeente Buren werkt hard aan een open overheid. Hoe doen wij dat? En welke dilemma’s komen wij tegen? Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot bracht op 8 mei een werkbezoek aan de gemeente Buren om te leren van onze ervaringen.

Vorig jaar trad de Wet open overheid (Woo) in werking. De Woo regelt dat inwoners informatie van de overheid kan opvragen, vinden en inzien. Op maandag 8 mei ging minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in gesprek over de Woo. Ook activeerde zij het ‘startplan actief openbaar maken’.

Minister in gesprek met kleine gemeente

Na één jaar Wet open overheid (Woo) wilde de minister graag binnen een wat kleinere gemeente in contact treden met de werkvloer. Zo ging ze in gesprek over het Open Webconcept. Dit is een concept waarin gemeenten en marktpartijen samenwerken aan een digitale informatietransitie. Binnen het Open webconcept is Open Source Software ontwikkeld waar al 30 gemeenten gebruik van maken voor hun website. Zo ook gemeente Buren.

Minister Hanke Bruins Slot: “Als inwoner heb je recht op informatie over wat de overheid doet. De Wet open overheid regelt dit. Zo draagt de Woo bij aan betrouwbaarheid van de overheid en openbaar bestuur. De invoering van de Woo is een grote opgave voor alle overheidsorganisaties en Buren loopt daarin voorop. Het is mooi om te zien hoe Buren de ervaringen, informatie én de software die zij ontwikkelt deelt, zodat andere gemeenten hier ook gebruik van kunnen maken.”

Wethouder Pieter Neven: “We lopen voorop als het gaat om het ontwikkelen van toepassingen voor de Wet open overheid. Met de transitie bouwen we onze informatiesystemen stapsgewijs om, zodat gegevens steeds meer openbaar toegankelijk zijn, zoals de Woo voorschrijft.”

Open Gov Week

Op maandag 8 mei ging Open Gov Week van start. Tijdens deze week komen overheden, maatschappelijke organisaties en burgers wereldwijd in actie voor een opener overheid. Open Gov Week is een initiatief van het Open Government Partnership. Nederland heeft zich hierbij aangesloten en doet daarom ook mee aan Open Gov Week. In het kader van deze week bezocht Minister Hanke Bruins Slot gister de gemeente Buren. Lees meer over Open Gov Week.