Spring naar content

Werkzaamheden vluchtelingenopvang Maurik

Dit nieuwsbericht is verlopen.
20 juni 2022, 13:42

Inmiddels zijn de eerste acht chalets met de hijskraan op hun plaats gezet. We zijn bezig met de inrichting van deze chalets. Deze week plaatsen we de volgende acht chalets. Verder is al het leidingwerk in de grond klaar.

Voor het realiseren van de noodopvang hebben we een omgevingsvergunning nodig. Deze hebben we aangevraagd bij Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). De ODR heeft de aanvraag goedgekeurd. Deze ligt nu ter inzage. U vindt de informatie over deĀ vergunningĀ op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.