Spring naar content

Willem van Boekel nieuw burgerlid

4 mei 2021, 11:51

Op 11 mei wordt Willem van Boekel benoemd tot burgerraadslid van de PvdA. Burgerleden ondersteunen de politieke partijen die in de gemeenteraad zitten. De fracties wijzen een burgerlid aan. De voorzitter van de gemeenteraad benoemt de burgerleden. Zij leggen net als de raadsleden een eed of belofte af. Binnen de gemeente Buren mogen maximaal twee burgerleden per fractie benoemd worden.

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente Buren en vertegenwoordigt alle inwoners. De raad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en neemt belangrijke beslissingen. Met steun van de ambtelijke organisatie (de medewerkers van de gemeente) doen burgemeester en wethouders beleidsvoorstellen aan de raad en voeren zij het beleid uit. De raad controleert of het college van burgemeester en wethouders het vastgestelde beleid goed uitvoert. De gemeenteraad wordt vanuit de gemeente ondersteund door de afdeling griffie.

Bereikbaarheid gemeenteraad

Wilt u als inwoner een mededeling of voorstel doen aan de raad? Dat kan tijdens de voorbespreking van de raadsvergadering. Neem hiervoor contact met ons op via griffie@buren.nl. Alle informatie over de gemeenteraad vindt u op onze site onder “de gemeente”.

Gemeenteraad volgen

Via social media kunt u ook communiceren met de raad en raadsleden. Wilt u op de hoogte blijven van activiteiten van de raad of meedoen aan het gesprek? De raad heeft een eigen Facebookpagina en Twitter.