Spring naar content

Windpark Goyerbrug gemeente Houten

Dit nieuwsbericht is verlopen.
29 september 2022, 08:45

De gemeenteraad van de gemeente Houten stemde in met het realiseren van vier windturbines in de gemeente Houten ten zuiden van het Amsterdam-Rijnkanaal (Windpark Goyerbrug). Deze turbines zijn ook zichtbaar vanuit een deel van onze gemeente. U kunt het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen inzien. Dat kan online via www.houten.nl/windparkgoyerbrug en in het gemeentehuis in Maurik.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u dat tot en met 9 november 2022 schriftelijk of mondeling laten weten. U dient dan een zienswijze in bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten. Meer informatie of vragen? Ga dan naar www.houten.nl/windparkgoyerbrug of neem contact op via omgevingsloket@houten.nl of 030 639 26 11.