Spring naar content

Woondeal Rivierenland

9 maart 2023, 21:36

Op 8 maart ondertekenden alle wethouders Wonen uit Rivierenland, de gedeputeerde van provincie Gelderland Peter Kerris en Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge de woondeal Rivierenland. Dit is een afspraak tussen gemeenten, provincie en het Rijk om samen de schouders te zetten onder het plan woningen te bouwen in Gelderland.

13.000 woningen Rivierenland
Tot en met 2030 moeten er 104.000 woningen bijkomen in Gelderland. Deze woningen worden verdeeld over verschillende regio’s. Voor de regio Rivierenland zijn dit bijna 13.000 woningen.

Minister Hugo de Jonge: ‘In Gelderland tekenen we maar liefst zes regionale woondeals, goed voor de bouw van 104.000 woningen tot en met 2030. Een grote ambitie die dankzij de betrokkenheid van 55 gemeenten, corporaties en marktpartijen haalbaar is. Met deze woningen houden we de dorpen en steden in Gelderland leefbaar.’

Bouwen in Buren
Wethouder Martine de Bas ondertekende de woondeal Rivierenland namens de gemeente Buren. Tot en met 2030 gaan we 1.400 woningen bouwen in de gemeente Buren. We gaan er hard aan werken om de komende jaren versneld meer woningen te bouwen.

Wethouder Martine de Bas: “We gaan de komende tijd veel energie steken in gesprekken met grondeigenaren, ontwikkelaars en de woningcorporaties, zoals KleurrijkWonen en Thius, zodat we echt kunnen gaan bouwen. We willen dat iedere kern uitgebreid kan worden met nieuwbouw.”

 Sociale huur
In de woondeal Rivierenland is afgesproken dat alle gemeenten en woningcorporaties samen gaan werken aan het versneld bouwen van sociale huurwoningen. Ook in Buren is dit een belangrijke opgave: We willen dat 30% van de woningen in de gemeente Buren sociale huur is.

Dit is een uitdaging. Als gemeente zijn we zelf geen eigenaar van alle ontwikkelingen of gronden. Ontwikkelaars, grondeigenaren en corporaties komen met een idee naar de gemeente. Als wij achter dat idee staan, dan kan een van deze partijen het verder gaan uitdenken. In het proces zijn we daardoor afhankelijk van de ontwikkelaars, grondeigenaren en woningbouwcorporaties bij het versnellen van de woningbouw. We hebben deze partijen nodig om samen te bouwen in Buren.