Spring naar content

Nieuws

RSS

Burgemeester verwelkomt nieuwe Nederlander

Mevrouw Davidson is vandaag Nederlander geworden. Burgemeester Jan de Boer verwelkomde haar vandaag en overhandigde het koninklijk besluit. Gefeliciteerd!

Gemeente aan de slag met duurzaamheid en klimaat

Gemeente Buren gaat aan de slag met duurzaamheid en klimaat. Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we energie moeten gaan besparen en dat we alle energie die we gebruiken, op een schone manier opwekken. Ook bereiden we ons voor op de gevolgen…

De raad vergadert, 2 april 2019

Dinsdag 2 april houdt de gemeenteraad twee voorbesprekingen. Het doel van de voorbesprekingen is beeldvorming en meningsvorming. De bijeenkomsten beginnen met een vragenkwartier. Een aantal punten wordt hieronder kort toegelicht. Alle bijeenkomsten en vergaderingen van de raad zijn in principe openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis, Wetering 1, Maurik.

Terugblik Omgevingswandeling Ommeren

Afgelopen zaterdag 9 maart vond de Omgevingswandeling in Ommeren plaats. Naast inwoners van Ommeren waren een groot deel van de gemeenteraad, alle wethouders, de burgemeester en ook de pers aanwezig. Raadsleden Ellen van Dam en Wander van Laar organiseerden de wandeling en blikken met ons…

Reactie Ministerie van Defensie op brief gemeenteraad

22 januari stuurde de gemeenteraad een brief aan het Ministerie van Defensie om aandacht te vragen voor de overlast van de laagvliegende helikopters en de veiligheid. Dhr. Visser, staatssecretaris van Defensie, heeft per brief gereageerd. Hij geeft aan dat het signaal van de brief duidelijk is en dat veiligheid van zowel het defensiepersoneel als van de mensen in de oefengebieden voorop staat.

Zaterdag 9 maart: Omgevingswandeling Kernachtig Ommeren

Wandelt u mee in Ommeren? De gemeenteraad organiseert zaterdag 9 maart een Omgevingswandeling in Ommeren. De leden van de raad, het college en medewerkers van de gemeente gaan graag al wandelend in gesprek met de inwoners van Ommeren. Waarom? Tijdens de wandeling leren we elkaar…

De raad vergadert op dinsdag 5 maart 2019

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 5 maart in het gemeentehuis, De Wetering 1, Maurik. U bent van harte welkom! De planning is als volgt: 19.00 uur gelegenheid voor informatie-uitwisseling tussen de raad en het college van burgemeester en wethouders, gevolgd door het vragenkwartiertje. Tijdens de…

Ontmoeting gemeente en inwoners

Elk jaar organiseert de gemeente een ontmoeting met en tussen actieve inwoners. Op maandag 4 februari gingen ongeveer 50 vertegenwoordigers van dorpsorganisaties, buurtpreventiegroepen, de gemeenteraad, het college en ambtenaren met elkaar in gesprek en aan het werk in de Heerlijkheid in Eck en Wiel. De…

Terugblik raadsvergadering 22 januari 2019

Tijdens de raadsvergadering van 22 januari zijn de OZB-tarieven voor 2019 vastgesteld. Verder diende de PCG een motie in over de gemeentelijke publicaties. Sinds 2014 worden bekendmakingen over vergunningen, evenementen en bestemmingsplannen bekendgemaakt via de landelijke website overheid.nl. De PCG is van mening dat de…

Discussie over breedband

Vanaf 2014 hebben 10 samenwerkende gemeenten in de Regio Rivierenland zich ingespannen voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied. Hiervoor is begin 2018 toestemming gekomen vanuit de Europese Unie. De voorwaarden die aan de aanleg van dit netwerk zijn gesteld is voor een meerderheid van de raad  geen passende oplossing.