Spring naar content

Nieuws

RSS

De raad vergadert op 22 februari

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 22 februari. Tijdens deze vergadering wordt er onder andere gesproken over hoe de gemeente toewerkt naar een klimaatbestendige leefomgeving en of de raad het eens is met de pilot voor het plaatsen van 10 kleine windmolens.

De raad vergadert op 25 januari

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 25 januari. Tijdens deze vergadering wordt onder andere besloten over het plan van aanpak voor ons sociaal domein, de vervanging van de klassieke lichtmasten in Buren en praat de raad over de kaders die worden meegegeven voor de ontwikkeling van de regionale energiestrategie Rivierenland.

Eerste openbare vergadering van 2022

De eerste openbare vergadering in 2022 van de gemeenteraad Buren is een voorbespreking. Het doel van een voorbespreking is om met elkaar in gesprek te gaan over de onderwerpen die behandeld worden op de eerst volgende raadsvergadering. Bij deze bijeenkomst kunnen inwoners ook komen inspreken.

Gemeente Buren nog wel aantrekkelijk voor jeugd?

Hoe aantrekkelijk is de gemeente Buren voor de jeugd? Steden groeien, dorpen krimpen. Jongeren zijn de toekomst, terwijl ouderen beslissen over belangrijke zaken in hun omgeving. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, organiseert Jongerenraad Buren een verkiezingsdebat. Met dit verkiezingsdebat wordt in beeld gebracht wat bestaande en nieuwe partijen willen bereiken voor de jongeren in de gemeente.

Debat over duurzaamheid gemeente Buren

Wat betekent een duurzame gemeente voor onze vorm van energieverbruik? Ons landschapsbeeld? En onze portemonnee? Energie coƶperatie eCoBuren organiseert het verkiezingsdebat: ā€œKlimaatverandering en duurzaamheid, wat kan of moet de gemeente hiermee?” Onder Duurzaamheid wordt verstaan: het zoeken en realiseren van voldoende duurzame energiebronnen; het gebruik…

Raadspraat: Terugblik Partij voor de Dieren

Over vier weken starten de gemeenteraadsverkiezingen, dit betekent dat je als inwoner mag kiezen wie plaats neemt in de gemeenteraad. Iedere week vragen we een fractievoorzitter uit de gemeenteraad terug te blikken op de afgelopen raadsperiode en de gouden tip te geven voor nieuwe raadsleden.…

Activiteiten rondom gemeenteraadsverkiezingen

Over vijf weken vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. 14, 15 en 16 maart mag u stemmen op uw favoriete partij of persoon. De jongerenraad, Beusichem Leeft, Eco Buren en LTO Noord De Betuwe organiseren verkiezingsdebatten waarbij ze in gesprek gaan met lokale politici.

De raad vergadert: voorbespreking op 8 februari

De komende vergadering van de gemeenteraad Buren is een voorbespreking op de raadsvergadering 22 februari. Het doel van een voorbespreking is om met elkaar in gesprek te gaan over de onderwerpen die behandeld worden op de eerstvolgende raadsvergadering. Bij deze bijeenkomst kunnen inwoners ook inspreken.…

Raadspraat Terugblik: Irma Tetteroo

Over zes weken zijn de gemeenteraadsverkiezingen, dit betekent dat je als inwoner mag kiezen wie plaats neemt in de gemeenteraad. Iedere week vragen we een fractievoorzitter uit de gemeenteraad terug te blikken op de afgelopen raadsperiode en de gouden tip te geven voor nieuwe raadsleden.…

Raadspraat Terugblik: Sander van Alfen

Over zeven weken starten de gemeenteraadsverkiezingen, dit betekent dat je als inwoner mag kiezen wie plaats neemt in de gemeenteraad. Iedere week vragen we een fractievoorzitter uit de gemeenteraad terug te blikken op de afgelopen raadsperiode en de gouden tip te geven voor nieuwe raadsleden.…