Spring naar content

Nieuws

RSS

Uit de raad 7 december

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag hebben de raadsleden opnieuw belangrijke beslissingen genomen. Onder andere zijn bestemmingsplannen, de warmtetransitie en belastingen aan de orde geweest.

De raad vergadert: twee keer voorbespreking op 23 november

De raad gaat het onder andere hebben over leesstimulering en bibliotheekwerk, Nota Bodembeheer en Bodemkwaliteitskaart, het onderzoek van de rekenkamercommissie en de bestemmingsplannen Brinkstraat 7 Lienden en Buitengebied, Provincialeweg 56, Ingen.

Uit de raad van 9 november

De begroting 2022 is door de raad vastgesteld. Deze begroting is niet los te zien van het raadsvoorstel waarin de bezuinigingsmaatregelen vermeld staan. Motto In de begroting is ‘tot de kern’ komen. Hiermee wordt verder uitvoering gegeven aan het coalitieakkoord ‘Daadkrachtig en kerngericht’.

Algemene beschouwingen

Dinsdag 9 november spreken de politieke partijen zich uit over de Programmabegroting 2022. Bent u benieuwd naar de inbreng van deze partijen? Hierbij alvast een voorproefje.

Openbare kennisgeving verkiezingen gemeenteraad Buren 2022

Het centraal stembureau in de gemeente Buren maakt het volgende bekend. De politieke groepering “Beter Buren” mag onder deze naam deelnemen aan de komende verkiezingen. Namens Beter Buren zijn mevrouw A.M. IJkelenstam (gemachtigde) en de heer R.Hoevers (plaatsvervangend gemachtigde) aangewezen om alle handelingen te verrichten…

Column raadslid Monique Bettink: Participatie

Er is veel te doen over de ontwerp omgevingsvisie van de gemeente Buren. Actiegroepen, verenigingen en gelegenheidsverbanden steken de kop op om aan te geven wat zij er van vinden. In de ene kern wat georganiseerder dan in de andere, maar dat het leeft onder…

De raad vergadert op 7 december

Bestemmingsplannen, de warmtetransitie, leesstimulering en nog veel meer onderwerpen worden besproken tijdens de raadsvergadering van dinsdag 7 december. Vanwege het aantal agendapunten wordt er rekening gehouden met een uitloop. Er is een extra vergadering gepland op donderdag 9 december. Allebei de vergaderingen starten om 19.30…

Column raadslid Alda van Zijl-Hoek: Buren en de politieke partij D66

Als wij kijken naar de toekomst zien wij een gemeente Buren voor ons waar iedereen op een fijne manier kan wonen en werken. Waar we wandelaars en fietsers ontvangen in onze mooie kernen. Wij halen, net als de toeristen, de lokale en regionale lekkernijen bij…

Column raadslid Erik Zaaijer: Onrust

Kent u dat gevoel? Het gevoel van onrust? Op zijn minst is het te merken in ons land en onze omgeving. De coronapandemie zet nog steeds een stempel in en op ons leven, de wolf verovert Nederland, de demissionaire landsregering heeft na de oorlog nog…

De raad vergadert op 9 november

Aan bod komen de algemene beschouwingen van de politieke partijen. Op de agenda staan onder andere de programmabegroting en de bestuursrapportage. De vergadering start op 9 november om 16.00 uur. Bekijk hier de volledige agenda.  De vergadering live volgen kan via deze link.