Asfaltonderhoud succesvol verlopen

28 mei 2019, 08:15
De afgelopen weken hebben we op meerdere wegen in het buitengebied asfaltonderhoud uitgevoerd. Het onderhoud bestaat voornamelijk uit het repareren van scheuren en onvlakheden in de rijbaan. De werkzaamheden zijn…

De raad vergadert op 28 mei

21 mei 2019, 11:19
De gemeenteraad vergadert op 28 mei vanaf 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er gelegenheid voor informatie-uitwisseling tussen de raad en het college van burgemeester en wethouders, gevolgd door het…

Onderzoek ‘Waar staat je gemeente?’

21 mei 2019, 10:54
We zijn benieuwd naar uw mening! De gemeente Buren doet mee aan het terugkerende, landelijk onderzoek ‘Waar staat je gemeente?’. Dit onderzoek laat zien hoe wij als gemeente presteren in vergelijking…

Bedrijfsbezoek familie De Bruijn

17 mei 2019, 08:55
Het college van burgemeester en wethouders heeft een bedrijfsbezoek gebracht aan het melkveebedrijf ‘Rimmegen’ van familie De Bruijn, Parkstraat 28a in Maurik. Hans en Reini de Bruijn hebben een enthousiaste rondleiding gegeven over het bedrijf.

Minder restafval in Rivierenland

16 mei 2019, 09:29
In Rivierenland zijn wij al goed op weg naar 75 kilo restafval per persoon per jaar. We verbranden steeds minder herbruikbaar afval en sparen zo het milieu. Wil je ook…

Werkzaamheden Liander in Ingen

16 mei 2019, 09:07
Binnenkort start Liander met werkzaamheden aan het energienet in een gedeelte van de Rijnstraat in Ingen. Omwonenden worden hierover per brief geïnformeerd. Liander is in onze regio eigenaar en beheerder…

Integrale veiligheidscontrole

13 mei 2019, 14:42
Donderdag 9 mei 2019 voerde gemeente Buren samen met de politie, de sociale recherche regio Rivierenland, Belastingdienst en de Omgevingsdienst Rivierenland een integrale veiligheidscontrole uit.