Controle hondenbezit

9 april 2019, 12:31
Binnenkort starten we weer met de controle van honden. Onze controleurs werken overdag en soms ook in de avonduren. De controleurs hebben een legitimatiebewijs van de gemeente bij zich.

Gespreksgroep "Verder na verlies van een dierbare"

9 april 2019, 10:57
Een dierbare die overlijdt, laat een grote leegte achter. Dit kan een heel scala aan emoties oproepen: verdriet, ontkenning, ongeloof, woede en/of schuldgevoelens. Het is vaak verre van eenvoudig om verder te gaan en het leven weer zin te geven.

Stimuleringslening voor stichtingen en verenigingen

9 april 2019, 10:48
Verenigingen en stichtingen kunnen een stimuleringslening aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De Stimuleringslening is een lening voor onderhoud, verduurzaming, renovatie of restauratie van uw pand. Deze lening met lage rente kan helpen bij energiebesparing, waterbesparing, duurzame opwekking van energie en het stimuleren van het gebruik van duurzame energie.

Promotieavond Bruisend Dorpshuis in Maurik

9 april 2019, 10:21
Bericht van het bestuur van dorpshuis ’t Klokhuis in Maurik: Op woensdag 10 april 2019 vindt de promotieavond voor bestaande en nieuwe liefhebbers van Dorpshuis ‘t Klokhuis plaats. Komt u…

De raad vergadert 16 april 2019

9 april 2019, 10:05
Dinsdag 16 april vindt er een raadsvergadering plaats. Vanaf 19.30 uur is er gelegenheid voor informatie-uitwisseling tussen de raad en het college van burgemeester en wethouders, gevolgd door het vragenkwartiertje.…

Uitslag verkiezingen 20 maart 2019

8 april 2019, 11:15
Op woensdag 20 maart 2019 vonden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen plaats. De voorlopige uitslagen zijn bekend.

Openbare vergadering kwaliteitscommissie

2 april 2019, 15:17
Dinsdag 9 april vergadert de kwaliteitscommissie. Op deze pagina vindt u de agenda en bespreekstukken.  Wat doet de kwaliteitscommissie? De kwaliteitscommissie is ingesteld door de gemeenteraad en voert afstemmingsoverleg met…