Spring naar content

Nieuws

RSS

Gemeente aan de slag met duurzaamheid en klimaat

Gemeente Buren gaat aan de slag met duurzaamheid en klimaat. Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we energie moeten gaan besparen en dat we alle energie die we gebruiken, op een schone manier opwekken. Ook bereiden we ons voor op de gevolgen…

Tevredenheid zorg en ondersteuning groeit, samenwerking partijen moet beter

Een groot deel van de volwassen inwoners, kinderen, jongeren en hun ouders, die gebruik maken van zorg en ondersteuning via de gemeente, is hier tevreden over. Toch zijn er ook zorgpunten. Wethouder Daan Russchen over de uitkomsten van het onderzoek dat de gemeente ieder jaar…

Bestemmingsplan ‘Kersentuin’ in Maurik

Voor de locatie van het voormalige zorgcomplex de ‘Kersentuin’ aan de Valentijnstraat in Maurik hebben we een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. Het voormalige zorgcomplex is al jaren niet meer als zodanig in gebruik en daarom wordt al enkele jaren gesproken over herontwikkelingsplannen op deze locatie.

Ontmoetingsgroep voor ouderen

“Glans aan je leven” – een ontmoetingsgroep voor ouderen (65+) Voel je je soms eenzaam of heb je last van somberheid? Dan is deze ontmoetingsgroep misschien iets voor jou. De groep start op 14 februari 2019.  

Koninklijke onderscheiding voor Tineke Holst

Burgemeester J.A. de Boer reikte woensdag 6 februari 2019 een Koninklijke onderscheiding uit aan Tineke Holst-van der Schoor (70) uit Beusichem. De uitreiking vond plaats in theater Heerenlogement in Beusichem. Tineke Holst is al sinds 1988 vrijwilliger en sinds 1991 bestuurslid van Stichting Theater Heerenlogement.…

Bewoners maken ontwerp Onderdreef Buren

Oktober vorig jaar stelde de gemeenteraad geld beschikbaar voor de herinrichting van de Onderdreef en de entree van het voormalige kasteelterrein (het plantsoen) in Buren. De gemeente is daar samen met een kernteam van inwoners mee aan de slag gegaan. Zij hebben vier ontwerpvarianten gemaakt

Regio gaat samenwerken op gebied van Ruimtelijke Adaptatie

De klimaatveranderingen veroorzaken vaker overstromingen, zware regenbuien, hitteperiodes en periodes van droogte. De regio Rivierenland slaat de handen in elkaar. Ze gaat samenwerken aan het klimaatbestendig en waterrobuust maken van onze omgeving. Klimaatbestending en waterrobuust Op Prinsjesdag 2017 is het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie gepresenteerd. Een…

Verbetering informatievoorziening

Sinds 2014 publiceert de gemeente bekendmakingen over vergunningen, evenementen en bestemmingsplannen via de landelijke website www.overheid.nl. De gemeenteraad vindt dat de dienstverlening naar inwoners op dit gebied verbetering behoeft. Tijdens de raadsvergadering van 22 januari nam de raad een motie over dit onderwerp unaniem aan.…