Geboorteaangifte

U moet binnen 3 dagen na de bevalling aangifte doen in de gemeente waar het kind is geboren. De geboortedag zelf telt niet mee. De vader, moeder of iemand anders die bij de geboorte aanwezig was, mag aangifte doen. Vergeet u niet een afspraak te maken?

Meer informatie

  • geldig identiteitsbewijs van de aangever en van de moeder

Indien van toepassing:

  • een erkenningsakte als het kind voor de geboorte is erkend
  • akte van naamskeuze als bij erkenning voor de geboorte is vastgelegd welke achternaam uw kind krijgt
  • verklaring afgegeven door de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting
  • trouwboekje of partnerschapsboekje

U doet altijd binnen 3 dagen aangifte van geboorte. Bijvoorbeeld:

Het kind is geboren op: U doet aangifte op:
zondag maandag, dinsdag of woensdag
maandag dinsdag, woensdag of donderdag
dinsdag woensdag, donderdag of vrijdag
woensdag donderdag, vrijdag, maandag
donderdag vrijdag of maandag
vrijdag maandag of dinsdag
zaterdag maandag of dinsdag

U mag ook op de dag van geboorte aangifte doen.
Is de derde dag een weekenddag of een feestdag? Dan kunt u uiterlijk op de eerste werkdag na het weekend of de feestdag aangifte doen.