Spring naar content

Overlijdensaangifte

Aangifte doen van het overlijden van een persoon is verplicht. Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte bij de gemeente. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. U kunt daarvoor een afspraak maken bij de publieksbalie. U doet de aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden.

Meestal gebeurt dit binnen 6 dagen na het overlijden. Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden.

Bij de aangifte van overlijden krijgt u (of de begrafenisondernemer) een uittreksel van de akte van overlijden. Dit uittreksel heeft u nodig als u bijvoorbeeld (geld)zaken namens de overledene gaat regelen.

Melding naar andere organisaties

Verschillende organisaties, zoals de Belastingdienst, de zorgverzekeraar, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Waterschap krijgen melding van het overlijden. Deze organisaties willen weten wie namens de nabestaanden zaken gaat afhandelen. Zij nemen zelf contact op per brief en sturen deze vanaf een week na de uitvaart naar het adres van de overledene.

Informatie Rijksoverheid

Gaat u zaken regelen namens de overledene? Via de website van de Rijksoverheid krijgt u een persoonlijk overzicht. Daarin ziet u wat u moet regelen en waar u dit doet. Hebt u hulp nodig bij het persoonlijk overzicht? Bel dan met Informatie Rijksoverheid via telefoonnummer 1400. Zij helpen u graag.

Meer informatie

De aangifte is gratis, maar vaak heeft u wel voor verschillende instanties een uittreksel nodig. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 16,60.

  • geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet
  • verklaring van overlijden
  • de enveloppe met verklaring over oorzaak van overlijden (B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek)
  • trouwboekje (niet verplicht)

Soms is het niet mogelijk om iemand binnen 6 dagen na overlijden te begraven of cremeren. U kunt dan uitstel vragen aan de burgemeester. Meestal regelt de uitvaartondernemer dit uitstel.