Spring naar content

Aanvraag tent of overkapping

Op dit moment komen er verschillende aanvragen bij ons binnen met het verzoek om een tijdelijk ‘bouwwerk’ in de vorm van een tent of overkapping te mogen plaatsen in verband met de coronamaatregelen. De tijdelijke voorziening zorgt ervoor dat ondernemers ondanks de maatregelen enigszins ‘normaal’ kunnen blijven functioneren. Gemeente Buren denkt hierin graag met u mee, daarom hebben we de mogelijkheid gecreëerd om een tent of overkapping te plaatsen.

De richtlijnen voor tijdelijke bouwwerken, zoals tenten of overkappingen, zijn hieronder op een rijtje gezet.

In deze tijdelijke situatie geldt in ieder geval dat:

  1. U een gedoogverklaring kunt aanvragen voor het realiseren van een tijdelijk bouwwerk, zoals een tent of overkapping;
  2. Er geen leges in rekening worden gebracht voor het afgeven van de gedoogverklaring;
  3. U in het bezit moet zijn van een gedoogverklaring als u een tijdelijk bouwwerk plaatst anders riskeert u handhaving;

 Voor de horeca geldt daarnaast ook dat:

  1. U extra terrasruimte mag (blijven) gebruiken tot 1 april 2021, indien u daar toestemming voor heeft.

Richtlijnen

Normaal gesproken moet voor het plaatsen van een (tijdelijk) bouwwerk een omgevingsvergunning bouwen worden aangevraagd. Vanwege de doorlooptijd van het verlenen van een vergunning en de bijbehorende leges, wijken we hier in deze coronacrisis van af. U kunt in plaats hiervan een gedoogverklaring aanvragen. De gedoogverklaring geldt tot het moment dat de landelijke maatregelen in het kader van het coronavirus komen te vervallen. Een aanvraag voor een gedoogverklaring wordt beoordeeld op verschillende aspecten, waarbij brandveiligheid en een goede constructie het voornaamste zijn. De indieningsvereisten voor het aanvragen van een gedoogverklaring vindt u hier.

In het algemeen geldt:

  1. Overleg met belanghebbenden, zoals uw buren;
  2. Houd de omgeving schoon en heel;
  3. De gemeente moet (ook) andere belangen in het oog houden;
  4. U kunt geen rechten ontlenen aan uw gedoogverklaring;
  5. De gedoogverklaringen gelden tot het moment dat de landelijke maatregelen in het kader van het coronavirus komen te vervallen.

Handhavingsverzoeken

Het college en de burgemeester geven u de mogelijkheid om een tijdelijk bouwwerk te realiseren zonder omgevingsvergunning. Het college en/of de burgemeester zullen na afgifte van een gedoogverklaring vooralsnog niet handhavend optreden, omdat dit gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen geen prioriteit heeft. Dit wordt anders als de overige maatregelen vanuit de Rijksoverheid en de noodverordening niet worden nageleefd en de veiligheid, openbare orde, de gezondheid van mensen of andere zaken in het geding komt.

In het geval van een formeel handhavingsverzoek moet het college of de burgemeester dit onderzoeken en een besluit nemen. We wegen daarbij uw belang af tegen het belang van de verzoeker om handhaving. Wij adviseren u om deze reden nadrukkelijk om uw omgeving te betrekken bij en in kennis te stellen van uw plannen.

Aanvraag indienen

U kunt een aanvraag indienen via het mailadres gemeente@buren.nl met in de CC manker@buren.nl. In het document ‘Indieningsvereisten gedoogverklaring tijdelijk bouwwerk’ (onderaan deze pagina te downloaden) leest u welke gegevens we nodig hebben voor het beoordelen van de aanvraag.

U krijgt van ons een ontvangstbevestiging. We streven er naar om een aanvraag binnen een week af te handelen. Of dit lukt is afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag en van de kwaliteit van de aangeleverde stukken.

We hopen u op deze manier te kunnen ondersteunen door mee te denken en ruimte te geven voor extra mogelijkheden. Mocht u vragen hebben over het aanvragen van een gedoogverklaring, dan kunt u contact opnemen met Marina van den Anker via 06 83441237.

Indieningsvereisten gedoogverklaring tijdelijk bouwwerk