Spring naar content

Activiteitenbesluit

Wanneer u een nieuw bedrijf begint, een bestaand bedrijf uitbreidt of een verandering aanbrengt, krijgt u te maken met regels op het gebied van onder andere afval, energie, geluid, bodem en veiligheid. Deze regels komen voort uit de Wet milieubeheer en zorgen ervoor dat het milieu zoveel mogelijk wordt beschermd.

Voorheen bestond er voor twaalf bedrijfstypes een apart (milieu)besluit. Deze besluiten zijn nu allemaal opgenomen in het Activiteitenbesluit. Verder is ook een aantal types vergunningplichtige bedrijven onder dit besluit komen te vallen. Het resultaat is dat er minder bedrijven vergunningplichtig zijn.

Het Activiteitenbesluit verdeelt bedrijven over drie categorie├źn, te weten A, B of C. Het merendeel van de bedrijven valt onder categorie A of B. Afhankelijk van de betreffende categorie moet u melding maken of een milieuvergunning aanvragen voor uw startende of veranderende bedrijf.