AED-locaties


Bij een hartstilstand is direct starten met reanimeren en het het inzetten van een AED van levensbelang. Hiervoor is in Nederland een effectief systeem van burgerhulpverlening.

Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers die oproepbaar zijn bij een hartstilstand in de buurt. Bij een hartstilstand stuurt de 112-centrale een bericht aan meerdere burgerhulpverleners in de buurt. Zij krijgen het verzoek om direct naar het slachtoffer te gaan of het eerst een AED te halen.

AED’s kunt u op verschillende plaatsen aanmelden. Dit kan bij de Hartstichting, bij het alarmsysteem Hartslag nu van Ambulancezorg Nederland (AZN) en bij HartveiligWonen. Heeft u een AED in de gemeente Buren die niet op onderstaande lijst staat? Geef dit dan even aan ons door, dan zetten we de locatie erbij.

 

U vindt een AED op de volgende locaties:

Asch Dorpshuis Asch, Kerkstraat 9, 4115 RT Asch
Beusichem EMTÉ supermarkt, Markt 20, 4112 JS Beusichem
Buren TIB Toeristisch Informatie Bureau, Markt 1, 4116 BE Buren
Eck en Wiel Bedrijventerrein Doejenburg, Doejenburg 12, 4024 HE Eck en Wiel
Verenigingsgebouw Nederlands Hervormde Kerk, Prinses Beatrixstraat 9, 4024 HK Eck en Wiel
Erichem Familie Baggerman, Erichemseweg 44, 4117 GK Erichem
Ingen Familie H. de Wit, Dorpsstraat 21, 4031 MC Ingen
In de shop van het Shellstation, De Brei 12
Kerk-Avezaath Dorpshuis De Avezathen, Daver 46, 4012 BC Kerk-Avezaath
Let op: alleen bereikbaar tijdens openingstijden dorpshuis
Lienden Healthclub Juliën, Provincialeweg 16, 4033 BR Lienden
Jumbo supermarkt, Verbrughweg 16, 4033 GP Lienden
Makelaar Joop van Maurik, Oudsmidstraat 12, 4033 AX Lienden
Lingemeer Lienden Batouwse Singel 35, 4033 KP Lienden
Gelderse Singel 47, 4033 KC Lienden
Liendense Singel 39, 4033 KH Lienden
Maurik Gemeentehuis, de Wetering 1, 4021 VZ Maurik
Jumbo supermarkt, Raadhuisstraat 54, 4021 EJ Maurik
Rooms-Katholieke kerk, Buitenweg 4, 4021 BD Maurik
Ommeren J. van Beusichem, Ommerenveldseweg 9a, 4032 NA Ommeren
Ravenswaaij Dorpshuis De Rozenhoek, Rozenstraat 1, 4119 LW Ravenswaaij
Rijswijk Dorpshuis De Hoekenburg, Korte Bossstraat 3, 4023 AV Rijswijk
Voetbalvereniging Rijswijk SCR, Langstraat 5, 4023 AE Rijswijk
Zoelen Benzinestation Tweeboom, Achterstraat 78, 4011 ER Zoelen
Zoelmond Slagerij de Bruin, Plein 8, 4111 KV Zoelmond