Spring naar content

Asbest verwijderen

Heeft u asbest gevonden in of om uw woning? Asbest komt vaak voor bij oudere woningen en bedrijfspanden. Sinds 1993 is het gebruik van asbest verboden. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt kan dit ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Daarom moet u zich houden aan strenge regels bij het verwijderen van asbest.

Als er asbest op uw dak ligt, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het verwijderen daarvan. Op de website van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) leest u wat u kunt doen.

Meer informatie

De contactgegevens van Omgevingsdienst Rivierenland zijn:

Bezoekadres
J.s. de Jongplein 2
4001 WG Tiel

Postadres
Postbus 6267
4000 HG Tiel

T 0344 – 579 314
E info@odrivierenland.nl

Wilt u een afspraak maken?
De ODR heet u van harte welkom! Als u langs wilt komen, kunt u een afspraak maken. Zo kan de ODR u het beste van dienst zijn:

  • op een tijdstip dat u het beste uitkomt;
  • zonder dat u hoeft te wachten en;
  • zo spreekt u direct met een deskundige die is voorbereid op uw komst.

Als u asbest gaat verwijderen moet u een sloopmelding doen. U doet de melding online via het Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u de asbest gaat verwijderen. In de volgende gevallen doet u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

  • U verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.
  • U verwijdert als particulier vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.