Spring naar content

Attestatie de vita

Een attestatie de vita is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. Zo’n bewijs kan nodig zijn voor bijvoorbeeld een uitkering van een pensioenfonds of een levensverzekering. U kunt de aanvraag alleen persoonlijk doen. Een attestatie de vita moet u aanvragen in de gemeente waar u woont en ingeschreven staat.

De attestatie de vita wordt opgemaakt in twee talen: Nederlands en Frans. U kunt ook een bijlage ontvangen met uitleg van het document in het Duits, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees en Turks.

Meer informatie

  • een geldig identiteitsbewijs
  • de brief van uw pensioenfonds (als uw pensioenfonds om een Attestatie de vita vraagt)

Een attestatie de vita toont aan dat u in leven bent op het moment dat het bewijs wordt afgegeven. De attestatie de vita is bedoeld voor gebruik door buitenlandse instanties. Voor gebruik in Nederland heeft u een ‘Bewijs van in leven zijn’ nodig. Dat is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Welke variant u nodig hebt kunt u navragen bij de instantie die het document van u wil hebben.

Een attestatie de vita kost € 14,30. Vraagt uw pensioenfonds het bewijs van u? Dan is het gratis. U moet dan wel de brief van het pensioenfonds meenemen.