Spring naar content

Basisregistratie Personen (BRP)

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet-ingezetenen).

Woont u korter dan 4 maanden in Nederland? Bijvoorbeeld voor een studie? Ook dan kunt uĀ  zich als niet-ingezetene in de BRP laten registreren.

Gemeenten houdenĀ persoonsgegevens van burgers (ingezetenen) bij in de BRP. Bijvoorbeeld: wanneer iemand trouwt, een kind krijgt of verhuist, legt de gemeente dit vast. Er is een brochure gemaakt waarin u kunt lezen welke persoonsgegevens er zoal in de Basisregistratie Personen staan en waar ze voor gebruikt worden. Deze brochure vindt u op de website van de rijksoverheid (in 15 talen).