Spring naar content

Bedrijventerreinen

De gemeente Buren kent vier bedrijventerreinen: in Lienden, Maurik, Buren en Beusichem. Voor uitgifte van toekomstige bedrijventerreinen hanteert de gemeente een inschrijflijst. U kunt hiervoor een informatieformulier opvragen bij de afdeling Ruimte via t. 14 0344 of gemeente@buren.nl.

Op dit moment ontwikkelt de gemeente bedrijventerrein Doejenburg II in Maurik. Er zijn nog bedrijfskavels (evt. met bedrijfswoning) te koop!

Meer informatie

Ten zuidwesten van het dorp Beusichem ligt het bedrijventerrein Beusichem Zuid.

In Maurik ligt bedrijventerrein Doejenburg II. Het terrein ligt tussen Wehkamp en bedrijventerrein Doejenburg I. De gemeente Buren (waar Maurik onder valt) koos er bewust voor niet verspreid over de gemeente kleine uitbreidingen van bedrijfsterreinen te realiseren. Maar centraal in Buren ontwikkelen wij Doejenburg II. In totaal 14 hectare ligt te wachten op  (nieuwe) ondernemers. Ook is er de mogelijkheid een bedrijfswoning te realiseren.

Waarom zou u kiezen voor Doejenburg II? Kijk voor antwoorden en meer informatie op doejenburg2.nl.

Ten zuiden van het dorp Lienden ligt het bedrijventerrein De Hofstede.

 

Voor meer informatie: Ondernemersvereniging De Hofstede

Ten zuiden van de historische kern van het stadje Buren ligt bedrijventerrein ’t Hulster.