Spring naar content

Beheer openbare ruimte

Gemeente en bewoners zien de openbare ruimte als één geheel. De plek waar gewoond, gewerkt, gerecreëerd en verplaatst wordt. Om dit goed te kunnen managen zijn er spelregels nodig. Deze spelregels (lees beleid) zijn opgenomen in het integraal beleidsplan 2016-2020.

Het overige beleid vindt u in het beheerplan wegen 2016-2045, het beheerplan riolering en het uitvoeringsplan baggeren 2016-2032.

De afvalverwerking en het onderhoud van de openbare ruimte zijn uitbesteed aan de Avri.