Spring naar content

Bestemmingsplan inzien

Als u wilt weten wat de bestemming van een bepaald gebied of perceel is, bijvoorbeeld omdat u wilt (ver)bouwen, kunt u het geldende bestemmingsplannen in zien. Dit kan via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op deze website staan bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeenten, provincies en het Rijk. Het is de toegangspoort voor alle geldende ruimtelijke plannen van de overheid in heel Nederland. Naast de geldende bestemmingsplannen vindt u hier ook de inhoud van ontwerpbestemmingsplannen.

Een plan zoeken

Door te klikken op de knop ‘Plannen zoeken’ kunt u op adres zoeken en daarna doorklikken naar een bestemmingsplan. U kunt ook zoeken op de naam van een bestemmingsplan. In dat geval kiest u niet voor ‘Adres’ maar voor ‘Plannaam of -nummer’.

Wilt u voortaan op de hoogte blijven van nieuwe ruimtelijke plannen in de gemeente? U kunt zich aanmelden voor de e-mail attenderingsservice.

Meer informatie

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en gebouwen. Zo staat in het bestemmingsplan waar wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Een bestemmingsplan bestaat uit een kaart (de zogenaamde ‘verbeelding’), regels en een toelichting. Bij de regels en toelichting kunnen bijlagen horen.

Het is de gemeenteraad die een bestemmingsplan vaststelt. Iedereen is aan het plan gebonden: niet alleen de burgers, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.
Heeft u vragen over de uitleg van het bestemmingsplan dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst rivierenland.

E-mail: info@odrivierenland.nl
Telefoon: 0344-579 314

Als u een (bouw)plan heeft, moet u controleren of uw plan in het bestemmingsplan van de gemeente past. Ook als u alleen met een deel van het gebouw aan de slag wilt, zoals een uitbouw, schoorsteen, balkon of erker. Controleer ook het bestemmingsplan als u een bestaand gebouw op een andere manier wilt gebruiken.

Passen uw plannen niet in het bestemmingsplan? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om van het bestemmingsplan af te wijken:

  • Binnenplanse afwijking: een mogelijkheid voor afwijking die al in het bestemmingsplan staat beschreven.
  • Buitenplanse afwijkingen: hiervoor bestaan wettelijke regels die aangeven voor welke gevallen en onder welke voorwaarden afgeweken mag worden van het bestemmingsplan. De gemeente heeft hiervoor beleidsregels opgesteld.
    Beleidsregel bestemmingsplanafwijkingen

Past uw (bouw)plan binnen het bestemmingsplan of kan afgeweken worden van het bestemmingsplan op grond van het gemeentelijk afwijkingenbeleid dan kunt u een Omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

Zie ook onder Bouwen, verbouwen en slopen

Past uw (bouw)plan niet in het bestemmingsplan en bestaat geen mogelijkheid om af te wijken van het bestemmingsplan binnen de kaders van het gemeentelijk afwijkingenbeleid dan kunt een principeverzoek ruimtelijke ontwikkeling indienen voor het wijzigen van het bestemmingsplan.

Kijk voor meer informatie bij het onderwerp principeverzoek ruimtelijke ontwikkeling.