Spring naar content

Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking

Buitenlandse personen die naar Nederland willen komen hebben soms een visum nodig. Dit hangt af van het land waar de persoon vandaan komt. Bij de visumaanvraag moet deze persoon ook een bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking laten zien.

Nodigt u een familielid of andere buitenlandse relatie uit om bij u te logeren? Dan stuurt u een bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking naar die persoon. Ga wel eerst naar de gemeente om uw handtekening te legaliseren.

Meer informatie

Of u een visum nodig heeft, hangt onder andere af van uw nationaliteit, bestemming en verblijfsduur. De visumwijzer helpt u te bepalen of u een visum nodig heeft, en zo ja; welk type visum u nodig heeft voor uw reisplannen naar of via Nederland. U vindt de visumwijzer op deze website.

Gebruik het formulier Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking van de IND. Print het formulier uit en volg daarna de volgende stappen:

  • U vult het formulier in. Onderteken het formulier nog niet, dit doet u bij de gemeente.
  • Ga persoonlijk naar de gemeente om uw handtekening te legaliseren.
  • Staat u garant voor de persoon? Ook uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner moet het formulier bij de gemeente ondertekenen.
  • Staat u niet garant, maar logeert de persoon wel bij u? Uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner hoeft het het formulier niet te ondertekenen
  • U betaalt de kosten voor de legalisatie.
  • U stuurt het formulier naar de persoon die u uitgenodigd hebt.

De kosten zijn € 9,50