Spring naar content

Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. Zo’n bewijs kan nodig zijn voor bijvoorbeeld een uitkering van een pensioenfonds of een levensverzekering. Een bewijs van in leven zijn is bedoeld voor gebruik door Nederlandse instanties. Voor buitenlandse instanties heeft u een Attestatie de vita nodig.

Meer informatie

Een bewijs van in leven zijn vraagt u aan bij de balie.  U moet hiervoor meenemen: een geldig identiteitsbewijs en de brief van uw pensioenfonds (als u het bewijs van in leven zijn nodig hebt voor uw pensioenfonds).

U kunt een ander machtigen om een bewijs van in leven zijn voor u aan te vragen en af te halen. De machtiging mag geen scan of kopie zijn. Voor de aanvraag is uw originele handtekening nodig. U kunt het formulier dus niet e-mailen naar de persoon die namens u de aanvraag komt doen.

Een bewijs van in leven zijn is een uittrekstel uit de Basisregistratie Personen (BRP) en is bestemd voor gebruik in Nederland. De attestatie de vita is een internationaal document dat gebruikt wordt in het buitenland, met eventueel als bijlage een vertaling. De attestatie de vita wordt opgemaakt in twee talen: Nederlands en Frans. Welke variant u nodig hebt kunt u navragen bij de instantie die het document van u wil hebben.

Een bewijs van in leven zijn toont aan dat u in leven bent op het moment dat het bewijs wordt afgegeven. Een bewijs van in leven zijn is bedoeld voor gebruik door Nederlandse instanties. Voor buitenlandse instanties hebt u een Attestatie de vita nodig.

Een bewijs van in leven zijn kost aan de balie of schriftelijk € 10,15.

Vraagt uw pensioenfonds het bewijs van u? Dan is het gratis. U moet dan wel de brief van het pensioenfonds meenemen.

Gerelateerde onderwerpen