Spring naar content

Bewijs van Nederlanderschap

U heeft een Bewijs of Verklaring bezit Nederlanderschap nodig om aan te tonen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld bij een verhuizing naar het buitenland of een huwelijk. Of voor bepaalde beroepen zoals een functie in het openbaar bestuur.

Als u online een afspraak wilt maken, kies dan voor Uittreksel Basisregistratie Persoonsgegevens.

Meer informatie

Woont u in Nederland?

U kunt het Bewijs bezit Nederlanderschap schriftelijk of persoonlijk aanvragen bij de afdeling Burgerzaken van uw gemeente. Om in aanmerking te komen voor het bewijs moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u moet de Nederlandse nationaliteit hebben;
  • u staat ingeschreven in de gemeente waar u het verzoek indient;
  • u moet een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Woont u in het buitenland?

Woont u als Nederlander in het buitenland? Dan kunt u bij de ambassade of het consulaat een Verklaring bezit Nederlanderschap aanvragen.

Een bewijs van Nederlanderschap kost € 10,15.