Spring naar content

Bewoner uitschrijven van uw adres

Wilt u dat iemand die niet meer op uw adres woont wordt uitgeschreven? Bijvoorbeeld omdat u steeds post krijgt voor oude bewoners of omdat iemand zich weigert uit te schrijven? Dan kunt u de gemeente schriftelijk vragen een adresonderzoek te starten.

Meer informatie

  1. Een adresonderzoek begint met een controle in de Basisregistratie Personen (BRP). Op basis daarvan probeert de gemeente het nieuwe adres te achterhalen.
  2. Vervolgens stuurt de gemeente een brief naar het oude adres en naar een eventueel nieuw adres met de vraag om de verhuizing door te geven.
  3. Als er geen reactie komt op dit voornemen, volgt een beschikking. Daarna schrijft de gemeente de persoon waarnaar het onderzoek loopt uit de BRP en registreert dit als ‘vertrokken naar land onbekend’.

Het onderzoek kan 8 tot 10 weken duren.

Krijgt u post van de gemeente waarin staat dat u niet meer op een adres woont, terwijl dat wel zo is? Neem dan telefonisch contact op met het domein Dienstverlening van de gemeente.