Spring naar content

Bezwaar maken tegen WOZ-waarde of belastingen

Vragen over uw WOZ-waarde? Bel 14 0344

De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond vastgesteld. Denkt u dat deze waarde niet klopt? Bel ons dan even. We willen net als u dat de WOZ-waarde klopt. Als blijkt dat we een fout hebben gemaakt, dan passen wij dit snel en gratis voor u aan. Bent u het niet eens met de uitkomst, dan kunt u alsnog officieel bezwaar maken.

Lees hier het artikel ‘Hoe maak je bezwaar?’ uit de Consumentengids van februari 2023.

Meer informatie

Wilt u bezwaar maken tegen uw aanslag gemeentelijke belastingen of de WOZ waarde? Dan kunt u dit direct online regelen met behulp van DigiD. Voor bedrijven geldt dat zij schriftelijk een bezwaar moeten indienen.
Bezwaar indienen als particulier met DigiD

Een bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking moet binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking bij ons binnen zijn. U ontvangt altijd een bevestiging, zodra we uw bezwaarschrift hebben ontvangen. Een bezwaarschrift dat buiten deze wettelijke termijn is ingediend, zal niet-ontvankelijk verklaard worden. Dit houdt in dat u niet meer in beroep kunt tegen de waarde bij de rechtbank. De waarde wordt wel nog ambtshalve getoetst.

Wat is een pro forma bezwaarschrift?

Een pro forma bezwaarschrift is een bezwaarschrift dat u indient, zonder dat u de reden of motivatie voor uw bezwaar aangeeft. U kunt dit doen als u van mening bent dat u nog niet over alle informatie beschikt die u nodig heeft voor uw bezwaarschrift. Denkt u hierbij aan het taxatieverslag of ingewonnen informatie van adviseurs. De motivatie kunt u dan op een later tijdstip sturen.

“WOZ-waarde te hoog? Wij maken ‘gratis’ bezwaar voor u.” Er zijn steeds meer bureaus actief met deze slogan. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk?

Deze bureaus werken voor u (vaak) op ‘no cure no pay’ basis, maar de gemeente moet hoge vergoedingen aan deze bureaus betalen. Die onkostenvergoeding is zo hoog dat deze bureaus ervan kunnen bestaan. Een voorbeeld uit de praktijk:

Als in een bezwaarprocedure de WOZ-waarde van een woning wordt verlaagd, levert dit voor u als eigenaar een vermindering van ongeveer € 15,00 op.

Het bureau of de makelaar die u heeft ingeschakeld krijgt voor de werkzaamheden ruim € 750,00.

De gemeente neemt de betaalde kostenvergoeding aan deze bureaus weer mee in de tarieven van de OZB voor het volgende jaar. Uiteindelijk moeten alle inwoners hierdoor meer betalen.

Er zijn ook signalen van mensen die helemaal niet wisten dat een bureau namens hen bezwaar maakte. Bijvoorbeeld door het invullen van een formulier op een beurs, door informatie te zoeken op een website van zo’n bureau of doordat een eerdere opdracht een doorlopende machtiging bleek te zijn. Er kunnen vervolgens kosten verbonden zijn aan het intrekken van uw bezwaar. Let dus op waar u voor tekent!

Natuurlijk is iedereen vrij om een deskundige in te schakelen. Is dit altijd nodig? De gemeente Buren denkt van niet. U kunt dit vaak zelf! We gebruiken voor de berekening dezelfde systemen als bureaus die namens u bezwaar kunnen indienen. Uit de praktijk blijkt dat u evenveel kans maakt op aanpassing van de WOZ-waarde wanneer u zelf contact opneemt als wanneer dat via een bureau gaat. En dat bespaart de gemeenschap veel geld.

Radar besteedde aan dit onderwerp aandacht in hun uitzending van 21 maart. U kunt de uitzending bekijken via de website van Radar, of het artikel lezen dat de Vereniging Nederlands Gemeenten hierover publiceerde.