Bezwaar maken tegen WOZ-waarde of belastingen

Vragen over uw WOZ-waarde? Bel 14 0344

De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond vastgesteld. Als u het niet eens bent met de waarde neem dan eerst contact met ons op. We willen net als u dat de WOZ-waarde klopt. We hebben er geen belang bij om de waarde te hoog vast te stellen. Als blijkt dat we een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, passen wij deze graag voor u aan.

Meer informatie

Wilt u bezwaar maken tegen uw aanslag gemeentelijke belastingen of de WOZ waarde? Dan kunt u dit direct online regelen met behulp van DigiD. Voor bedrijven geldt dat zij schriftelijk een bezwaar moeten indienen.
Bezwaar indienen als particulier met DigiD

Een bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking moet binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking bij ons binnen zijn. U ontvangt altijd een bevestiging, zodra we uw bezwaarschrift hebben ontvangen. Een bezwaarschrift dat buiten deze wettelijke termijn is ingediend, zal niet-ontvankelijk verklaard worden. Dit houdt in dat u niet meer in beroep kunt tegen de waarde bij de rechtbank. De waarde wordt wel nog ambtshalve getoetst.

Wat is een pro forma bezwaarschrift?

Een pro forma bezwaarschrift is een bezwaarschrift dat u indient, zonder dat u de reden of motivatie voor uw bezwaar aangeeft. U kunt dit doen als u van mening bent dat u nog niet over alle informatie beschikt die u nodig heeft voor uw bezwaarschrift. Denkt u hierbij aan het taxatieverslag of ingewonnen informatie van adviseurs. De motivatie kunt u dan op een later tijdstip sturen.

Tegenwoordig kunt u gebruik maken van de diensten van commerciële bureaus en/of makelaars bij het indienen van uw bezwaarschrift. Zij werken veelal op no cure no pay basis. Wij raden u aan om u vooraf goed te laten voorlichten. Bij een toekenning van een bezwaar zijn wij namelijk wettelijk verplicht de kosten te vergoeden die deze bureaus/makelaars gemaakt hebben. Dit kost de gemeenschap geld. Deze bedragen zijn aanzienlijk, in vergelijking tot wat een verlaging van de WOZ-waarde u oplevert.

Wordt na de bezwaarprocedure de waarde van uw woning bijvoorbeeld met € 10.000,- verlaagd, dan levert dit u een vermindering van hooguit € 15,- van uw OZB-aanslag op. U betaalt dan geen bedrag voor de geleverde diensten aan het bureau of de makelaar. De gemeente is vervolgens wettelijk verplicht om de makelaar of adviseur die u heeft ingeschakeld ook een bedrag te vergoeden van gemiddeld 750 euro. Het bedrag is opgebouwd uit een bedrag voor het indienen van een bezwaarschrift, voor het bijwonen van een hoorzitting en voor het indienen van een taxatierapport.

Hier volgt een rekenvoorbeeld:

Mijn WOZ-waarde is € 250.000
Mijn aanslag OZB eigenarenbelasting is € 328,25

De WOZ-waarde wordt verlaagd met € 10.000 naar € 240.000
Mijn aanslag OZB eigenarenbelasting wordt verlaagd met € 13,13 naar € 315,12

Uw aanslag OZB wordt verminderd met € 13,13. U krijgt dit bedrag terug.
De gemeente moet aan de door u ingeschakelde makelaar/adviseur € 498,- + de kosten voor het taxatierapport betalen.