Spring naar content

Bouwen aan de toekomst

Bouwen aan de toekomst betekent het werken aan vitale en leefbare kernen. Het realiseren van aantrekkelijke woonruimte met voorzieningen voor de eigen inwoners en nieuwkomers die zich graag hier vestigen. Nieuwe buren zijn welkom in Buren. Wij zijn gastvrij, landelijk, groen en vol Gelderse gemoedelijkheid. Met veel aandacht voor milieu en natuur. Een mooie plek om te gaan wonen, werken en recreƫren, een plek om nooit meer weg te gaan. Dat is de ambitie van de gemeente Buren en haar ontwikkelingspartners.

Meer informatie

Vraaggericht bouwen is het devies. Dat betekent op maat bouwen en afgestemd op de wensen en behoeften van de mensen. Met een rijke keuze aan woningtypen en prijsklassen. Voor ieder wat wils. En een grote variatie op lokaties. In tien jaar tijd worden op niet minder dan 50 grotere en kleinere lokaties bijna 1300 woningen gebouwd. Daar zit er vast wel eentje voor u bij!

De nieuwe woningbouw is nodig om de gemeente jong en levend te houden. Maar we mogen niet zomaar overal huizen neerzetten. We moeten het huidige Nationale Landschap koesteren en beschermen, ook ten behoeve van de woonkwaliteit. De huidige planning van de woningbouw is evenwichtig, doet geen afbreuk aan de omgeving maar is er harmonieus in ingepast.

De gemeente Buren zet volop in op duurzaam bouwen. Dit betekent dat we zo weinig mogelijk milieubelastende materialen gebruiken en de produktie ervan beperken. Door een goede isolatie van woningen moet ook het energieverbruik zo laag mogelijk worden. Er komen steeds meer produkten en toepassingen op de markt, waarmee we duurzaam kunnen bouwen. Denk maar aan zonneboilers, innovatieve ventilatiesystemen, hergebruik van water, nieuwe infiltratiesystemen voor regenwater, warmtepompen en milieuverantwoord hout. Daarmee werken we aan het beperken van de broeikassen, die de grote boosdoener van de klimaatverandering vormen. Dit komt niet alleen ten goede aan de wereld waarin we nu leven, maar ook – en vooral – aan die van onze kinderen.

Het gemeentebestuur hecht er sterk aan met de toekomstige woningbouw tegemoet te komen aan de bestaande behoefte. Met de woningbouwopgave wordt er dan ook rekening gehouden met verschillende doelgroepen, zoals starters, senioren, zorgbehoevenden, maar ook mensen die op zoek zijn naar een reguliere woning.