Spring naar content

Briefadres aanvragen

Heeft u tijdelijk geen woonadres? Dan kunt u zich door de gemeente laten inschrijven op een briefadres. Dit is een adres waar de overheid iemand zonder woonadres kan bereiken. U kunt als briefadres geen postbus gebruiken.

Een briefadres is iets anders dan een postadres. Een postadres wordt niet geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP). Wilt u dat bepaalde instanties de post naar een ander adres sturen dan waarop u ingeschreven staat in de BRP? Neem dan contact op met deze instantie om dit te regelen.

Meer informatie

U vraagt een briefadres aan bij de gemeente waarin het briefadres ligt. U doet dit bij het publiekscentrum. Geef hierbij aan waarom u een briefadres wilt. Maak hiervoor een afspraak.

  • een identiteitsbewijs van uzelf
  • een ondertekende schriftelijke toestemming van de briefadresgever (de hoofdbewoner van het adres)
  • een identiteitsbewijs (of een kopie hiervan) van de briefadresgever

De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor een briefadres. Gaat de gemeente akkoord? Dan krijgt u alle post van de gemeente en andere overheidsinstanties op dit briefadres. Zorg er wel voor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.