Burense visie op het kind

Waarom een visie op het kind?

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de Jeugdwet en daarmee voor het welzijn van kinderen. De gemeente ging in 2016 in gesprek met schoolbesturen en organisaties voor kinderopvang over de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen in Buren. In 2017 werd tijdens een werkbijeenkomst op de school in Beusichem gewerkt aan de bouwstenen voor de Burense visie op het kind. De bouwstenen werden de thema’s VEILIG, GEZOND en KANSRIJK. De gemeenteraad werd in 2017 twee keer geinformeerd over de ontwikkeling van de visie. Begin 2018 stelde de gemeenteraad de visie vast.

De visie

De Burense visie op het kind luidt: Kinderen in Buren groeien veilig op, hebben kansen om hun talent binnen hun mogelijkheden te ontplooien en ontwikkelen zich tot gezonde en zelfstandige volwassenen.

Van visie naar aanbod voor kinderen; startbijeenkomst op 26 september
Woensdagmiddag 26 september 2018 werkten schoolleiders, medewerkers van de kinderopvang, werkers in de gezondheidszorg en mensen uit de sport en cultuur samen aan een programma voor kinderen. In ateliers werkten veertig betrokkenen aan de thema’s VEILIG, GEZOND en KANSRIJK.
Het is de bedoeling het komende halfjaar in kleine teams de programma’s vorm te geven, zodat in augustus 2019 op scholen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en bij verenigingen gestart kan worden met de eerste programma’s voor kinderen.

P-team

De komende maanden ondersteunt het P-team de ontwikkeling van de programma’s. Het P-team bestaat uit Pascale (van Amelsfoort) en Pons Jan (Vermeer). Zij zijn te bereiken via pteam@buren.nl

Vragen

Als u vragen heeft over de Burense visie op het kind kunt u contact opnemen met Jur Marringa (jmarringa@buren.nl) of met Diana Grudzinska (dgrudzinska@buren.nl) van de gemeente Buren.