Spring naar content

Contact voor bedrijven

De gemeente Buren hecht veel waarde aan een goed contact met het plaatselijke bedrijfsleven. Een goede en directe dienstverlening is hierbij een must. Daarom is er binnen gemeente Buren een accountmanager aanwezig als centraal aanspreekpunt binnen de gemeente. U kunt er met al uw vragen en opmerkingen terecht.

De accountmanager binnen gemeente Buren is Martin Jansen. U kunt contact met hem opnemen via het mailadres ondernemen@buren.nl of rechtstreeks via onderstaande contactgegevens. Hij helpt u graag verder.

Martin Jansen
Accountmanager bedrijven
Tel: 14 0344
Mobiel: 06-45213172
E-mail: mjansen@buren.nl

Meer informatie

Ondernemers Platform Buren (OPB) is een samenwerking tussen de verschillende ondernemersverenigingen in de gemeente Buren.

Het OPB streeft ernaar zoveel mogelijk geledingen uit het bedrijfsleven aan zich te binden. Op die wijze worden lokale ondernemersbelangen behartigd en het ondernemersklimaat verbeterd. Het OPB heeft ook een adviesfunctie op het terrein van economische zaken richting gemeente Buren. Voor de gemeente is het uiterst efficiënt om met één representatieve gesprekspartner te overleggen.

Inlichtingen:

Stichting Ondernemersplatform Buren (OPB)
Rijnstraat 1
4031 KJ Ingen
0344) 60 07 70
info@ondernemersplatformburen.nl
www.ondernemersplatformburen.nl

Hieronder vindt u een overzicht van de ondernemersverenigingen die actief zijn in de gemeente Buren.

Ondernemersvereniging Buren
Inlichtingen: G van Eck
Herenstraat 18
4116 BK Buren
(0344) 66 17 38
www.ondernemersverenigingburen.nl

Ondernemersvereniging De Hofstede
Inlichtingen: K. Maier
De Hofstede 45
4033 BV Lienden
(0344) 60 10 50
info@dehofstede-lienden.nl
www.dehofstede-lienden.nl

Ondernemersvereniging Lienden, Ommeren, Ingen
Inlichtingen: mevr. M. de Waal
Rijnstraat 1
4031 KJ Ingen
(0344) 60 13 10
www.ov-loi.nl

Bedrijvenparkvereniging Doejenburg
Secretariaat: I. Kok
Doejenburg 19
4024 HE Eck en Wiel
(0344) 69 30 27 of 06 – 53 20 99 68
kokvandruten@gmail.com

Subsidies zijn een vorm van stimulerend beleid. Ze zijn er in de soorten ‘geldbedrag’, ‘krediet’ en ‘fiscale maatregel’.

Subsidies worden vooral gegeven door de Europese Unie, het Rijk, de provincies en gemeenten. Subsidies zijn doorgaans wettelijke regelingen (zoals wetten, ministeriële regelingen, provinciale en gemeentelijke verordeningen). Behalve de wetteksten zijn vaak ook brochures en aanvraagformulieren via websites van overheden en uitvoerende instanties te downloaden.

De gemeente Buren geeft zelf geen overzicht van subsidies uit. Informatie over een groot aantal subsidieregelingen en -programma’s kunt u onder meer vinden op de volgende websites:

  • Het ondernemersplein geeft een overzicht van ruim 300 subsidies die speciaal gericht zijn op ondernemers.
  • Energieportal biedt een overzicht van regelingen en subsidies voor (duurzame) energie met algemene informatie hoe men een subsidie kan aanvragen.
  • Het Agentschap SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert subsidieregelingen uit vooral op het gebied van scholing en werkgelegenheid.
  • Via de website van de rijksoverheid zijn de officiële publicaties en de geldende wetteksten van subsidieregelingen van rijkswege te downloaden.
  • Op de website van de Provincie Gelderland vindt u veel informatie over subsidies. U treft daar een overzicht van provinciale subsidieregelingen aan, onder andere ook voor ondernemers.

Nu we dit jaar toch iets meer in Nederland op vakantie gaan, willen we als gemeente ook bijdragen aan een veilige manier van vakantie vieren. Dit doen we door de bezoekdruk te monitoren en de drukke, maar ook rustige plekken in Gelderland met u te delen. Zo weet u van te tevoren of u ergens heen kunt gaan.

Ondernemers kunnen helpen

Burense ondernemers, u kunt ons helpen dit goed in kaart te brengen door aan te geven hoe druk het is op een bepaalde locatie. Als een bezoeker naar een locatie wil die al erg druk is, dan wordt er een alternatieve locatie getoond. Dit zou zomaar uw onderneming kunnen zijn! Doordat bezoekers van tevoren zien dat het druk is, kunnen ze er makkelijker voor kiezen ergens anders heen te gaan en is het voor u, als ondernemer, makkelijker de maatregelen te handhaven.

Als u zich aanmeldt, wordt er gevraagd om in de maanden juli en augustus drie keer per dag in een app aan te geven of het rustig, gemiddeld of druk is in uw buurt. De data worden niet gebruikt ter controle van uw bedrijfsvoering.

Voordelen

  • Er is veel aandacht vanuit de provincie Gelderland voor deze monitoring van bezoekersdrukte. Onder andere TV Gelderland, de ANWB, RBT’s en De Gelderlander besteden er aandacht aan.
  • Bezoekers laten weten waar ze naartoe kunnen levert een positieve bijdrage aan de veiligheid van onze inwoners en omgeving.
  • Het biedt kansen voor meer bezoekers in onze regio en dus ook bij u!
  • Het maakt het handhaven van de coronamaatregelen makkelijker, doordat de bezoekers zich kunnen verspreiden over verschillende locaties. Hierdoor is het op uw locatie minder snel te druk.

Vervolgstappen

De gemeente Buren verzamelt alle contactgegevens van de ondernemers die zich aanmelden. Vervolgens versturen wij het totaaloverzicht aan Toerisme Veluwe, Arnhem, Nijmegen. Zij nemen daarna contact met de aangemelde ondernemers.

Interesse?

Meld u aan voor de monitoring van bezoekersdrukte door te mailen aan manker@buren.nl. Uw locatie verschijnt op de website van Gelderse streken onder monitor bezoekersdrukte Gelderland: geldersestreken.nl/monitor-bezoekersdrukte-gelderland/