Contact voor bedrijven

Een ondernemer heeft regelmatig te maken met de gemeente. Dat roept soms vragen op. Die vragen kunnen over van alles gaan, bijvoorbeeld over bouwen, uitbreiden, vergunningen en financiële bijstand.

Het is dan handig als een ondernemer één contactpersoon heeft die hem of haar in gemeenteland op weg helpt. Deze persoon weet bij welke afdeling een ondernemer moet zijn voor welke producten.

Voor de gemeente Buren is de heer Van Olderen zo’n contactpersoon. Dus: bent u ondernemer en heeft u vragen of is iets u onduidelijk?

Neem dan gerust contact met hem op!

M.J. van Olderen (Marinus)
Bedrijvencontactpersoon
tel. 14 0344
of  molderen@buren.nl

Meer informatie

Ondernemers Platform Buren (OPB) is een samenwerking tussen de verschillende ondernemersverenigingen in de gemeente Buren.

Het OPB streeft ernaar zoveel mogelijk geledingen uit het bedrijfsleven aan zich te binden. Op die wijze worden lokale ondernemersbelangen behartigd en het ondernemersklimaat verbeterd. Het OPB heeft ook een adviesfunctie op het terrein van economische zaken richting gemeente Buren. Voor de gemeente is het uiterst efficiënt om met één representatieve gesprekspartner te overleggen.

Inlichtingen:

Stichting Ondernemersplatform Buren (OPB)
Rijnstraat 1
4031 KJ Ingen
0344) 60 07 70
info@ondernemersplatformburen.nl
www.ondernemersplatformburen.nl

Hieronder vindt u een overzicht van de ondernemersverenigingen die actief zijn in de gemeente Buren.

Ondernemersvereniging Buren
Inlichtingen: G van Eck
Herenstraat 18
4116 BK Buren
(0344) 66 17 38
www.ondernemersverenigingburen.nl

Ondernemersvereniging De Hofstede
Inlichtingen: K. Maier
De Hofstede 45
4033 BV Lienden
(0344) 60 10 50
info@dehofstede-lienden.nl
www.dehofstede-lienden.nl

Ondernemersvereniging Lienden, Ommeren, Ingen
Inlichtingen: mevr. M. de Waal
Rijnstraat 1
4031 KJ Ingen
(0344) 60 13 10
www.ov-loi.nl

Bedrijvenparkvereniging Doejenburg
Secretariaat: I. Kok
Doejenburg 19
4024 HE Eck en Wiel
(0344) 69 30 27 of 06 – 53 20 99 68
kokvandruten@gmail.com

Subsidies zijn een vorm van stimulerend beleid. Ze zijn er in de soorten ‘geldbedrag’, ‘krediet’ en ‘fiscale maatregel’.

Subsidies worden vooral gegeven door de Europese Unie, het Rijk, de provincies en gemeenten. Subsidies zijn doorgaans wettelijke regelingen (zoals wetten, ministeriële regelingen, provinciale en gemeentelijke verordeningen). Behalve de wetteksten zijn vaak ook brochures en aanvraagformulieren via websites van overheden en uitvoerende instanties te downloaden.

De gemeente Buren geeft zelf geen overzicht van subsidies uit. Informatie over een groot aantal subsidieregelingen en -programma’s kunt u onder meer vinden op de volgende websites:

  • Het ondernemersplein geeft een overzicht van ruim 300 subsidies die speciaal gericht zijn op ondernemers.
  • Energieportal biedt een overzicht van regelingen en subsidies voor (duurzame) energie met algemene informatie hoe men een subsidie kan aanvragen.
  • Het Agentschap SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert subsidieregelingen uit vooral op het gebied van scholing en werkgelegenheid.
  • Via de website van de rijksoverheid zijn de officiële publicaties en de geldende wetteksten van subsidieregelingen van rijkswege te downloaden.
  • Op de website van de Provincie Gelderland vindt u veel informatie over subsidies. U treft daar een overzicht van provinciale subsidieregelingen aan, onder andere ook voor ondernemers.