Spring naar content

Discriminatie

Ook al is het bij wet verboden, discriminatie komt vaak voor. Wie dat overkomt, of wie dat ziet bij anderen, kan dat melden.

Gemeenten hebben de plicht een onafhankelijke voorziening te hebben waar inwoners terecht kunnen met vragen, meldingen of klachten op het gebied van ongelijke behandeling. En dan gaat het om meer dan ongelijke behandeling op grond van kleur, afkomst of seksuele voorkeur. Ook bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en handicap zijn gronden waarop gediscrimineerd wordt.

Vizier

Het bureau ‘Vizier’ registreert de behandeling van klachten voor de gemeenten in Gelderland Zuid. Met dit bureau kunt u rechtstreeks contact opnemen voor klachten of meldingen via telefoon (024-3240400) of  via de website van Vizier.

Melden is belangrijk

Discriminatie vind je overal in de samenleving. Het is niet alleen een probleem van grote steden. Aard en uitingsvormen verschillen per gemeente. Door het te registreren kan duidelijk worden in welke omstandigheden of bij welke gelegenheden het vaak voorkomt. Dan kunnen tijdig maatregelen genomen worden om te voorkomen dat situaties uit de hand lopen of ongelijke behandeling onnodig blijft bestaan. Daarom vindt de overheid het belangrijk dat er  in elk geval melding wordt gedaan, dus ook als er niet direct een actie nodig is.