Dorpenronde

In een omgevingsvisie staan de thema’s die voor gemeente en inwoners belangrijk zijn, zoals wonen, bedrijvigheid, natuur, landschap, water, energieproductie en milieu. Als de omgevingsvisie definitief is, vindt u hierin alle doelen die de gemeente heeft op deze thema’s. De gemeente gebruikt een omgevingsvisie als inwoners en ondernemers nieuwe plannen hebben voor bijvoorbeeld woningen, bedrijven of zonneweides. In de omgevingsvisie leest u wat we als gemeente willen en hoe we dat willen bereiken.

Hoe komen we tot een omgevingsvisie?

We stellen de omgevingsvisie in Buren op in drie stappen:

 1. Oktober – december 2019: Vraagstukkenfase: wat speelt er? Wat willen we oplossen?
 2. Januari – maart 2020: Oplossingenfase
 3. April – juli 2020: Visiefase: wat zijn onze doelen? Welke beleid gaan we daarvoor voeren?

De gemeente kan niet in haar eentje een goed beeld krijgen van alle vraagstukken die er spelen of bedenken wat daarvoor goede oplossingen zijn. Daarom starten we een uitgebreid proces waarin we u en maatschappelijke organisaties betrekken bij het opstellen van de visie. Op deze pagina vindt u wanneer we bij uw dorp met elkaar in gesprek gaan en hoe de planning eruit ziet.

Meer informatie

We gaan in alle dorpen binnen de gemeente Buren  een bijeenkomst organiseren. Ook gaan we in gesprek met diverse maatschappelijke organisaties. In twee dorpen, Zoelen en Ingen, heeft als pilot al een bewonersavond plaatsgevonden. Tijdens de dorpenronde zijn er verschillende tafels ingericht per thema zodat u zelf kunt kiezen over welk thema u wilt meedenken. Vragen die aan bod kunnen komen zijn: wat is de woonbehoefte nu en in de toekomst? Hoe houden we Maurik en het buitengebied vitaal? Voor welke werkgelegenheid moeten we ruimte zoeken? Hoe kan de recreatie nog interessanter worden, ook voor de inwoners zelf? Wat doen we met leegkomende boerderijen en stallen? Kunnen we de biodiversiteit in het buitengebied vergroten? Hoe moet het ‘centrum’, het voorzieningengebied en het sociale leven in de kern zich verder ontwikkelen?

Vastgelegde data:

 • Donderdag 9 januari, 19.30 uur ‘Buurten in Ravenswaaij’
  Dorpshuis De Rozenhoek, Rozenstraat 1, 4119 LW Ravenswaaij
 • Dinsdag 14 januari, 19.30 uur  ‘Buurten in Buren, Asch en Erichem’
  Prinsenhof Buren, De Bijen 1, 4116 GG Buren
 • Vrijdag 17 januari, 19.30 uur ‘Buurten in Kerk-Avezaath’
  Zalencentrum De Avezathen, Daver 46, 4012 BC Kerk-Avezaath

Contact? Stuurt u dan een e-mail aan rgoodijk@buren.nl

Gerelateerde onderwerpen