Spring naar content

Dorpenronde

Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we aan onze omgevingsvisie. Hierin staan de thema’s die voor ons allemaal belangrijk zijn, zoals wonen, bedrijvigheid, natuur, landschap, water, energieproductie en milieu. In de omgevingsvisie leest u straks alle doelen die de gemeente heeft op deze thema’s. De gemeente gebruikt de omgevingsvisie om nieuwe plannen te beoordelen.

Bij Verslagen dorpenrondes vindt u de opbrengsten van de eerste fase om te komen tot een omgevingsvisie : de dorpenronde. Helaas is de planning die in de documenten staat niet meer actueel. Vanwege de corona-maatregelen is de planning aangepast. Deze vindt u bij het onderwerp omgevingswet. Voor Ingen en Zoelen zijn de dorpsbijeenkomsten georganiseerd samen met een pilot voor het kerngericht werken.

 

 

Meer informatie

Tijdens deze bijeenkomsten zijn er verschillende tafels ingericht per thema. Vragen die aan bod zijn gekomen: wat is de woonbehoefte nu en in de toekomst? Hoe houden we de kernen en het buitengebied vitaal? Voor welke werkgelegenheid moeten we ruimte zoeken? Hoe kan de recreatie nog interessanter worden, ook voor de inwoners zelf? Wat doen we met leegkomende boerderijen en stallen? Kunnen we de biodiversiteit in het buitengebied vergroten? Hoe moet het ‘centrum’, het voorzieningengebied en het sociale leven in de kern zich verder ontwikkelen?

De bijeenkomst voor Lienden en Lingemeer ging in maart niet door i.v.m. maatregelen rondom de coronacrisis. Hiervoor zoeken we een nieuwe datum begin september. Half september organiseren we nog twee bijeenkomsten voor het buitengebied. Hier kunnen inwoners, ondernemers en organisaties die wonen, werken of actief zijn hun vraagstukken met ons delen en meedenken over de doelen voor de toekomst.

Alle opgehaalde informatie uit de dorpenronde gaan we op een overzichtelijke manier publiceren. In het najaar vragen we inwoners, ondernemers en organisaties hierop te reageren. Dit kan in elk geval online, maar we zoeken ook naar een manier om met u in gesprek te gaan. Samen komen we tot een Omgevingsvisie.